Lưu vực sông Mê Công
Tầm nhìn và sứ mệnh
Tin tức theo ngày
<Tháng Tám 2020>
Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ BảyChủ Nhật
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Số lượt truy cập
Số lượt người truy cập: 618295
Thời tiết hôm nay
Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
Giới thiệu về Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam
Sau ngày đất nước thống nhất, hoạt động hợp tác sông Mê Công được xem là mối quan tâm và ưu tiên của việc sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên nước ở nước ta. Ngày18 tháng 9 năm 1978, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 237-CP thành lập Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam để giúp Chính phủ trong điều phối các hoạt động hợp tác Mê Công của Việt Nam. Trong giai đoạn hợp tác 1978 đến 1995, thông qua hợp tác Mê Công và hoạt động của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam có nhiều dự án nghiên cứu, thử nghiệm, xây dựng đã được thực hiện góp phần vào phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long và Tây nguyên, như sau:

Dự án về thuỷ lợi: Dự án thuỷ lợi Tân Gò Công, Dự án thuỷ lợi Hương Mỹ, Nghiên cứu phát triển thuỷ lợi Vàm Nao, Dự án tưới và kiểm soát lũ Tầm Phương, Nghiên cứu khả thi dự án tổng hợp Yasoup…

  • Dự án về nông nghiệp và lâm nghiệp: kế hoạch hành động lưu vực sông Srepok, nghiên cứu điều tra đất ngập nước, nghiên cứu phát triển lâm nghiệp tứ giác Long Xuyên, trạm nuôi tôm giống Vũng Tàu……
  • Dự án về môi trường: thiết lập mạng lưới giám sát chất lượng nước.
  • Các chương trình đào tạo, tăng cường năng lực góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ để đảm đương công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung và công tác hợp tác Mê Công nói riêng sau này.

Ngày 5 tháng 4 năm 1995, bốn quốc gia là Vương quốc Campuchia, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mê Công và thành lập Ủy hội sông Mê Công quốc tế nhằm tăng cường hợp tác Mê Công giữa các quốc gia ven sông (Hiệp định Mê Công 1995).. Để tăng cường vai trò của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam trong việc thực hiện Hiệp định Mê Công 1995, ngày 30 tháng 12 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 860/TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam.

Trong thời kỳ từ 1995 đến 2010, hoạt động của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đã đóng góp đáng kể vào các hoạt động chung của quốc gia và Uỷ hội sông Mê Công quốc tế, tích cực phối hợp với các cơ quan trong nước đẩy mạnh công tác quản lý tài nguyên nước, giám sát số lượng nước và chất lượng nước xuyên biên giới; đẩy mạnh việc lồng ghép các hoạt động của Mê Công vào hợp tác song phương và đa phương…; đóng góp tích cực vào việc xây dựng Kế hoạch Chiến lược của Uỷ hội để thực hiện Hiệp định Mê Công 1995; đàm phán và ký kết Bộ Quy chế về sử dụng nước; tích cực thúc đẩy các hoạt động của Uỷ hội; và thực hiện các chương trình và dự án then chốt của Uỷ hội.

Xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 114/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam.

Theo Quyết định 114/QĐ-TTg, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý hoạt động hợp tác với Uỷ hội sông Mê Công quốc tế nhằm phát triển, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên khác liên quan trên toàn lưu vực sông Mê Công nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên thuộc lưu vực sông Mê Công nói riêng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giữ chức Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, Thành viên Hội đồng Uỷ hội sông Mê Công quốc tế; các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam. Có 21 Uỷ viên Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam là đại diện có thẩm quyền của các cơ quan, bộ ngành và các các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc lưu vực sông Mê Công. 

Để tăng cường hiệu quả làm việc của Uỷ ban, cuối năm 2011, Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đã ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam

Do thay đổi cơ cấu tổ chức, vai trò Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam hoạt động độc lập theo từng thời kỳ. Từ năm 1997 đến 2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gữi chức Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam; và từ năm 2008 cho đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường gữi vai trò Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong những năm gần đây, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tăng cường hợp tác Mê Công, đặc biệt đã có những đóng góp to lớn cho các thành quả của Ủy hội, dẫn dắt và tham gia tích cực và có hiệu quả trong thực hiện các chương trình hợp tác của Uỷ hội, xây dựng tình đoàn kết trong Uỷ hội và luôn đóng vai trò là tác nhân tích cực thúc đẩy Uỷ hội phát triển; tích cực duy trì các mối quan hệ song phương và đa phương với các quốc gia ven sông; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ, các sáng kiến/tổ chức quốc tế và vùng, tăng cường sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ… Uỷ ban đã được tăng cường mạnh mẽ về tổ chức và mối liên hệ với các Bộ, ngành và địa phương thành viên tiếp tục được tăng cường thông qua các hoạt động chung và các hoạt động thông tin tuyên truyền của Uỷ ban.

Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam là tổ chức giúp việc Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; có biên chế riêng và kinh phí thuộc ngân sách nhà nước cấp; làm việc theo quy chế như cấp Cục thuộc Bộ; thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngChủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên nước và các lĩnh vực liên quan.

Ông Trần Hồng Hà

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

    

 Trụ sở Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Văn phòng thường trực

Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam là tổ chức giúp việc Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, có chức năng giúp Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam chỉ đạo, quản lý hoạt động hợp tác với Uỷ hội sông Mê Công quốc tế nhằm phát triển, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan khác liên quan trên toàn lưu vực sông Mê Công nói chung, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên thuộc lưu vực sông Mê Công nói riêng.

Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam làm việc theo quy chế như cấp cục thuộc Bộ, và Văn phòng đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.Văn phòng Thường trực có trụ sở tại 23 Hàng Tre, Thành phố Hà Nội và Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố. Hồ Chí Minh.

Các hoạt động của Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam do Chánh Văn phòng điều hành và triển khai các nhiệm vụ chung dưới sự chỉ đạo chung của Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban và các Phó Chủ tịch Uỷ ban.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thường trực

  • Phòng Hành chính Tổng hợp;
  • Phòng Kế hoạch và Quản lý Chương trình;
  • Phòng Thông tin tư liệu;
  • Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;
  • Trung tâm Hỗ trợ Phát triển lưu vực sông Mê Công.
Hội nghị cấp cao 2018
Liên kết website
Quan trắc và dự báo lũ