Chương trình môi trường (EP) – VNMC
 • Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Mười Một 2020 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Chương trình Môi trường của Ủy hội sông Mê Công quốc tế

  Các vấn đề về môi trường của Lưu vực sông Mê Công luôn là mối quan tâm của các chương trình và dự án của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế. Lần đầu tiên vấn đề môi trường được đề cập trong quy hoạch lưu vực năm 1972, và cho tới những năm 1980 thì đã mở rộng hơn cả về quy mô địa bàn và nội dung thực hiện, bao gồm giám sát chất lượng nước, xói lở và bồi lắng, các bệnh lây lan theo đường nước, quản lý đất ngập nước, nghiên cứu đất chua phèn v.v…Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công 1995 đã đề cập cụ thể hơn về quản lý môi trường và bảo vệ sự phát triển bền vững của lưu vực sông . Theo hướng tiếp cận chương trình, Uỷ hội đã tiến hành một quá trình tư vấn với các quốc gia vào cuối năm 1999 và đã đưa đến một chiến lược lâu dài, toàn diện cho Chương trình Môi trường. Từ các dự án và hoạt động riêng lẽ trong lĩnh vực môi trường, năm 2000 Ủy hội đã thông qua Chương trình Môi trường thời kỳ 2001 – 2005.

  Trong quá trình thực hiện, Chương trình luôn được bổ sung, sửa đổi và cập nhật cho phù hợp với nhu cầu của các quốc gia và tình hình thực tế trong lưu vực. Hiện nay Uỷ hội sông Mê Công quốc tế đang thực hiện Chương trình giai đoạn 2011 – 2015.

  Một số kết quả chính đã đạt được của Chương trình, gồm: Số liệu chất lượng nước thu thập thường xuyên tại 40 trạm từ năm 1985 trên lưu vực, và các đợt khảo sát về các độc tố (2003, 2004, và 2011) đã cung cấp cho các quốc gia về tình hình chất lượng nước trên toàn lưu vực.  Số liệu về sinh thái đã được thu thập định kỳ tại một số điểm để đánh giá sức khoẻ sinh thái của sông Mê Công. Các số liệu này là cơ sở cho việc lập Báo cáo Hiện trạng Môi trường (2003, 2010), xuất bản các Phiếu Đánh giá về chất lượng nước (giai đoạn 2000 – 2006, 2000 – 2008), và Sức khỏe sinh thái (2004-2007, 2008). Bên cạnh đó Chương trình đã thúc đẩy xây dựng các công cụ hỗ trợ ra quyết định như “Khung thoả thuận về Đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới”, và Hướng dẫn Kỹ thuật. Tiếp tục đàm phán “Hướng dẫn kỹ thuật” để thực hiện “Thủ tục Chất lượng Nước”. Công tác tăng cường năng lực cho cán bộ của các nước thành viên cũng được quan tâm thông qua các ấn phẩm như: Bộ CD-ROM về nâng cao nhận thức về sông (2003); Tuyển tập về Chương trình đào tạo Môi trường (2005); Tập bản đồ về con người và môi trường Hạ lưu vực sông Mê Công (2003); Các vấn đề về chất lượng nước xuyên biên giới và toàn lưu vực (2005).

  Trong thời gian qua Chương trình đã được sự quan tâm và hỗ trợ  của các nhà tài trợ như  Đan Mạch, Hà Lan, Thuỵ Điển, Úc, Pháp, Phần Lan, và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc.

  Với sự phát triển nhanh trên lưu hiện nay, trong các thập kỷ tới, hệ thống sông Mê Công sẽ phải đối mặt với các thách thức về môi trường. Việc phát triển các công trình thuỷ điện, mở rộng diện tích tưới và chuyển nước ra ngoài lưu vực cùng với những tác động của biến đổi khí hậu sẽ tạo áp lực lên môi trường và có thể đe dọa đến đa dạng sinh học của các hệ thuỷ sinh của lưu vực.

  Thêm vào đó, nhu cầu đánh giá sự bền vững của các hoạt động phát triển trong lưu vực trong bối cảnh xuyên biên giới là rất lớn. Vì vậy, Chương trình Môi trường trong thời gian tới sẽ phải hỗ trợ công tác giám sát môi trường, cung cấp  thông tin, kiến thức và các công cụ đánh giá.

  Mục tiêu của Chương trình Môi trường 2011 – 2015 là “Quản lý và phát triển lưu vực tại vùng Hạ lưu vực sông Mê Công được định hướng bởi các kiến thức về môi trường và xã hội được cập nhật và các cơ chế hợp tác quản lý môi trường hiệu quả”.       

  Dự kiến các kết quả đầu ra giai đoạn 2011-2015 là:

  1. Giám sát và Báo cáo môi trường bao gồm giám sát và báo cáo về chất lượng nước, sinh thái, và tác động của việc phát triển đối với sinh kế;
  2. Thực hiện và sử dụng các cơ chế và công cụ quản lý môi trường, bao gồm thực hiện Thủ tục Chất lượng Nước, Khung Đánh giá Tác động Môi trường xuyên biên giới;
  3. Ứng phó kịp thời đối với các vấn đề môi trường nổi cộm trên lưu vực như đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu  đối với đất ngập nước/đa dạng sinh học; và
  4. Tăng cường nhận thức và hợp tác về các vấn đề môi trường.