Chương trình Nông nghiệp và Tưới (AIP) – VNMC
 • Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Mười Một 2020 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Ở lưu vực Mê Công, nông nghiệp với sự đa dạng trên toàn lưu vực kết hợp với đa dạng sinh học và các nguồn tài nguyên thủy sinh đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đảm bảo an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho hơn 70% người dân sống trong lưu vực trong đó có tới 24% sống dưới mức nghèo.

  Với hơn 10 triệu ha diện tích trồng lúa trên toàn vùng hạ lưu vực Mê Công, nhiều quốc gia đã thực hiện canh tác từ 2 tới 3 vụ một năm và sản lượng trung bình đạt từ 1 tới 5 tấn/ha. Ở tất cả các quốc gia hạ lưu vực Mê Công, sản lượng lúa gạo đều tăng trung bình 3% mỗi năm kể từ đầu những năm 90 tới nay. Với sự gia tăng dân số trong lưu vực đồng thời do nhu cầu phát triển ngày càng tăng, sản xuất lúa gạo để vừa đáp ứng yêu cầu tiêu thụ trong nước (đối với Lào và Campuchia) vừa phục vụ xuất khẩu (đối với Thái Lan và Việt Nam) là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành nông nghiệp của tất cả các quốc gia và còn duy trì trong một vài thập kỷ tới. Và để đạt được mục tiêu này, sản xuất nông nghiệp có tưới được các quốc gia trong lưu vực hết sức quan tâm và đều có kế hoạch mở rộng diện tích tưới hoặc thâm canh tăng vụ. Tuy nhiên phát triển nông nghiệp có tưới sử dụng tiêu hao một khối lượng lớn nước mặt (khoảng 42 triệu khối một năm), làm thay đổi chế độ dòng chảy (do thay đổi sử dụng đất), ảnh hưởng tới chất lượng nước (do phân bón, thuốc trừ sâu) … từ đó ảnh hưởng tới quản lý lưu vực. Chính vì vậy phát triển nông nghiệp có tưới một cách bền vững là vô cùng cần thiết và được Ủy hội sông Mê Công quốc tế hết sức quan tâm.

  Chương trình Nông nghiệp và Tưới của Ủy hội sông Mê Công quốc tế được xây dựng nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề về đất và nước trong ngành nông nghiệp của lưu vực nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp có tưới một cách bền vững vì an ninh lương thực và xóa đói giảm nghèo.

  Chương trình Nông nghiệp và Tưới của Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã có nhiều năm hoạt động kể từ đầu những năm 2000. Một số dự án lớn của Chương trình này có thể kể tới là Dự án Nghiên cứu tính đa chức năng của vùng trồng lúa và Dự án Nghiên cứu Nâng cao Hiệu quả Tưới do Nhật Bản tài trợ. Các kết quả nghiên cứu của những dự án này đã giúp tăng cường năng lực của các cơ quan trong nước tham gia vào thực hiện dự án và nâng cao nhận thức của các nhà quản lý. Việc kế thừa và phát huy các kết quả đã có, và tập trung ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp sẽ là định hướng  cho giai đoạn 2011 – 2015 của Chương trình. Trọng tâm của Chương trình sẽ tập trung ưu tiên cho

  • Các hoạt động góp phần hỗ trợ quy hoạch phát triển lưu vực hiệu quả hơn, và lồng ghép quy hoạch quốc gia vào quy hoạch vùng trong phát triển nông nghiệp có tưới.
  • Thực hiện các hoạt động hỗ trợ tăng cường năng lực phân tích và quy hoạch cho quốc gia, trong đó nhấn mạnh vào cách tiếp cận tổng hợp trong quản lý tài nguyên đất và nước.

  Chương trình Nông nghiệp và Tưới có 3 kết quả chính bao gồm:

  • Cập nhật thông tin về hiện trạng và xu thế phát triển của các ngành nông nghiệp và tưới của Ủy hội và của các quốc gia thành viên;
  • Lồng ghép quy hoạch phát triển nông nghiệp và tưới của quốc gia với thực hiện Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội sông Mê Công quốc tế;
  • Tăng cường năng lực cho các cơ quan có liên quan của các quốc gia về quy hoạch phát triển nông nghiệp và tưới dựa trên nguyên tắc của quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

  Chương trình Nông nghiệp và Tưới của Ủy hội sông Mê Công quốc tế trong những năm vừa qua đã tạo nhiều cơ hội tham gia cho các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp và tưới của các quốc gia thành viên, đặc biệt là trong các dự án nghiên cứu thí điểm. Khuyến nghị từ các nghiên cứu thí điểm có giá trị thực tiễn và có thể nhân rộng. Chương trình cũng hỗ trợ tăng cường năng lực trong quản lý và vận hành công trình tưới, nâng cao hiệu quả tưới, quy hoạch phát triển nông nghiêp và tưới một cách bền vững.

  Hiện Chương trình đã nhận được tài trợ của Chính phủ Nhật Bản để thực hiện cho giai đoạn 3 năm từ 2011 tới 2013 và sẽ tiếp tục tìm kiếm từ các đối tác phát triển tiềm năng khác.