Giới thiệu về Uỷ hội – VNMC
 • Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Một 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Giới thiệu về Uỷ hội

  Sau khi Hiệp định Geneve lập lại hoà bình ở Đông Dương được ký kết, với sự hỗ trợ của tổ chức quốc tế, các quốc gia Hạ lưu vực sông Mê Công (Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam) đã cùng nhau xem xét và thông qua Điều lệ và thống nhất thành lập Uỷ ban phối hợp nghiên cứu khảo sát Hạ lưu vực sông Mê Công (Ủy ban Mê Công), tiền thân của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế ngày nay, nhằm khai thác, khuyến khích và phối hợp phát triển tổng hợp Hạ lưu vực sông Mê Công.Uỷ ban tập trung vào huy động các nguồn vốn và kỹ thuật từ các quốc gia tài trợ và các tổ chức quốc tế cho các nghiên cứu khảo sát, đầu tư. Đặc biệt năm 1970, Quy hoạch chỉ đạo đã được nghiên cứu và vẫn được các Chương trình Mê Công kế thừa sau này.

  Tháng 01 năm 1975, các quốc gia Hạ lưu đã thông qua Tuyên bố chung về các nguyên tắc sử dụng nước hạ lưu vực sông Mê Công, là mốc quan trọng trong tiến trình phát triển thể chế hợp tác Mê Công được quốc tế đánh giá cao.

  Sau một thời gian gian đoạn, tháng 01 năm 1978, Uỷ ban Lâm thời Mê Công ra đời với sự tham gia của 3 quốc gia là Lào, Thái Lan và Việt Nam. Trong giai đoạn quá độ này, với sự ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế, Uỷ ban Lâm thời đã tích cực chuẩn bị cho việc đẩy mạnh hợp tác Mê Công khi có đủ 4 nước thành viên.

  Ngày 5 tháng 4 năm 1995, tại Chiềng Rai, Thái Lan, đại diện có thẩm quyền của bốn quốc gia ven sông thuộc Hạ lưu vực sông Mê Công gồm Chính phủ Vương quốc Campuchia, Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Thái Lan và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã lập một dấu ấn lịch sử bằng việc ký kết Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công (Hiệp định Mê Công 1995) và Nghị định thư về việc thành lập Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

  Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công và sự ra đời của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế đã phản ánh nhận thức và cam kết mới của cả bốn quốc gia thành viên trước những biến đổi về chính trị và kinh tế – xã hội trong khu vực hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác mới trong Uỷ hội sông Mê Công quốc tế theo “tinh thần Hợp tác Mê Công”.

  Uỷ hội sông Mê Công quốc tế có vai trò chủ yếu là “Thúc đẩy, hỗ trợ, hợp tác và điều phối phối hợp trong việc phát triển mọi tiềm năng vì lợi ích bền vững của tất cả các quốc gia ven sông và ngăn ngừa sử dụng lãng phí nước trong lưu vực sông Mê Công…”.

  Hoạt động của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế giai đoạn 1995-2010 đã đạt được những thành tựu đáng kể. Uỷ hội sông Mê Công quốc tế đã xây dựng được bộ công cụ mô hình, bộ Quy chế sử dụng nước, các kịch bản quy hoạch phát triển lưu vực, mạng lưới giám sát số và chất lượng nước, chất lượng môi trường trên toàn lưu vực, hỗ trợ các hoạt động quản lý và phát triển các ngành có liên quan như nông nghiệp, tưới, thủy sản, giao thông thủy, thủy điện, quản lý lũ/hạn…

  Đầu năm 2011, Uỷ hội sông Mê Công quốc tế đã thông qua Kế hoạch Chiến lược của Uỷ hội giai đoạn 2011-2015. Uỷ hội cũng đã thông qua Chiến lược Phát triển Lưu vực dựa trên Quản lý tổng hợp tài nguyên nước. Theo tinh thần Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế lần thứ nhất vào tháng 4 năm 2010 tại Hủa Hỉn, Thái Lan, trong đó ghi nhận việc thúc đẩy sự phát triển tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan sẽ đóng góp mạnh mẽ vào phát triển kinh tế xã hội của khu vực, nhưng cũng thừa nhận có thể có tác động tiêu cực lên môi trường Lưu vực và cần được quan tâm thích đáng.

  • Tầm nhìn của lưu vực sông Mê Công là “Một lưu vực sông Mê Công thịnh vượng về kinh tế, công bằng về xã hội và lành mạnh về môi trường”.
  • Tầm nhìn của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế là “Một tổ chức lưu vực sông quốc tế có tầm cỡ trên thế giới, tự chủ về tài chính, nhằm giúp các Quốc gia thành viên đạt được tầm nhìn của lưu vực”.
  • Nhiệm vụ của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế là “Thúc đẩy và điều phối hoạt động phát triển và quản lý bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan vì lợi ích chung của các Quốc gia thành viên và phúc lợi của người dân.

  Uỷ hội sông Mê Công quốc tế gồm có 3 cấp là Hội đồng, Uỷ ban Liên hợp và Ban Thư ký.

  Hội đồng gồm một ủy viên ở cấp Bộ và là thành viên nội các từ mỗi quốc gia thành viên. Chức năng chính của Hội đồng là ra các chính sách, quyết định và chỉ đạo nhằm thúc đẩy hợp tác và thực hiện Hiệp định. Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, là Uỷ viên Hội đồng Uỷ hội sông Mê Công quốc tế của Việt Nam.

  Uỷ ban Liên hợp bao gồm một ủy viên của mỗi quốc gia thành viên, ở cấp lãnh đạo Cục/Vụ. Uỷ ban Liên hợp thực hiện các quyết định và chỉ đạo của Hội đồng, chỉ đạo xây dựng và cập nhật quy hoạch phát triển lưu vực, giám sát hoạt động của Ban Thư ký và vận động tài trợ…. Hiện nay, ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Liên hợp Uỷ hội sông Mê Công quốc tế của Việt Nam.

  Ban Thư ký Ủy hội là cơ quan thường trực giúp Hội đồng và Uỷ ban Liên hợp về hành chính và kỹ thuật và được đặt dưới sự giám sát của Uỷ ban Liên hợp.

  Hiện nay, Ban Thư ký Uỷ hội sông Mê Công quốc tế có 2 trụ sở hoạt động ở Viên Chăn, Lào và Phnom Pênh, Campuchia.


  Trụ sở của Ủy hội sông Mê Công quốc tế tại Viên Chăn, Lào.