Văn phòng Thường trực – VNMC
 • Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Một 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Văn phòng Thường trực

  Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam là tổ chức giúp việc Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (sau đây gọi tắt là Văn phòng Thường trực) là tổ chức giúp việc Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong chỉ đạo, quản lý các hoạt động phối hợp liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam theo quy định của Hiệp định Hợp tác Phát triển Bền vững Lưu vực sông Mê Công, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm quản lý và sử dụng hiêu quả và bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên toàn Lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các Lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk của Việt Nam.
  Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; có biên chế riêng và kinh phí thuộc ngân sách nhà nước cấp; làm việc theo quy chế như cấp Cục thuộc Bộ; thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước và các lĩnh vực liên quan.
  Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam làm việc theo quy chế như cấp Cục thuộc Bộ, và Văn phòng Thường trực đặt tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Thường trực có trụ sở tại số 23 Hàng Tre, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội và Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, số 200 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
  Các hoạt động của Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam do Chánh Văn phòng điều hành và triển khai các nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo chung của Phó Thủ tướng, Chủ tịch Uỷ ban; Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực và các Phó Chủ tịch Uỷ ban.
  Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thường trực:
  Phòng Hành chính-Tổng hợp;
  Phòng Quản lý Chương trình;
  Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh;
  Trung tâm Hỗ trợ Phát triển lưu vực sông Mê Công

  File đính kèm