VNMC – Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam
TTCP Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
Siêm Riệp ngày 5.4.2018

Lịch
< Tháng Năm 2024 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Thời tiết hôm nay
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản đồ lưu vực sông Mê công
Lưu vực sông Mê Công
Lưu vực sông Mê Công ở Việt Nam có diện tích khoảng 71.000 km2, chiếm hơn 8% diện tích toàn lưu vực và 20% diện tích Việt Nam. Lưu vực sông Mê Công ở Việt Nam có các sông như sau: Sông Nậm Rốm và Nậm Núa có diện tích lưu vực 1.650 km2. Sông Nậm Rốm bắt nguồn […]
Các chương trình hợp tác
Quản lý và giảm nhẹ lũ Lũ là hiện tượng tự nhiên xảy ra từ ngàn xưa trên châu thổ sông Mê Công vào khoảng từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Lũ mang lại phù sa màu mỡ, nguồn lợi thuỷ sản phong phú, lượng nước ngọt dồi dào, duy trì hệ sinh […]
Các dự án
Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công là hợp phần quốc gia của Dự án vùng “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước vùng Mê Công” (M-IWRM) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Tại Việt Nam, Dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện, trong […]