Tăng cường sự tham gia của các bên có liên quan vào các hoạt động của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế – VNMC
TTCP Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
Siêm Riệp ngày 5.4.2018

Lịch
< Tháng Bảy 2022 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Thời tiết hôm nay
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
(Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

Theo thông tin từ Ban Thư ký tại Viên Chăn, Ủy hội sông Mê Công quốc tế đang hoàn thiện tài liệu “Sổ tay về tăng cường sự tham gia của các bên liên quan” (Stakeholder Engagement Handbook), là một trong các hoạt động ưu tiên cấp bách của Uỷ hội. Trong thực tế hợp tác của cơ chế hợp tác tài nguyên nước lâu đời nhất trong lưu vực, các bên có liên quan được xác định trước hết là các nhóm đối tác tham gia trực tiếp vào công việc của Uỷ hội là các Uỷ ban sông Mê Công quốc gia, các cấp của Uỷ hội và các Đối tác phát triển, Đối tác đối thoại…; nhóm các bên có liên quan còn được mở rộng hơn bao gồm các tổ chức dân sự xã hội, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân… có quan tâm và hoặc có liên quan trong hoạt động của Uỷ hội.

Với xu thế các sáng kiến hợp tác có liên quan tới tài nguyên nước trong khu vực ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng khu vực, hợp tác Uỷ hội sông Mê Công quốc tế cũng đang chuyển đổi để hướng tới cách tiếp cận đa phương, mở rộng ra nhiều kênh hợp tác trao đổi và chia sẻ thông tin với các bên có liên quan. Với định hướng này, sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình ra quyết định của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế (MRC) có tầm quan trọng lớn nhằm đưa ra các giải pháp khả thi, hợp lý và có tính thực tiễn cao. Hiệu quả của quá trình ra quyết định của Uỷ hội sẽ được cải thiện thông qua sự tham gia tích cực của nhiều bên có liên quan, những bên/người có thể đóng góp thông tin, kiến ​​thức cũng như các quan điểm phản biện trong quá trình phát triển của toàn lưu vực Mê Công.

“Sổ tay về tăng cường sự tham gia của các bên liên quan” được xây dựng  nhằm tổng hợp các thông tin chung và quan trọng của Uỷ hội, cung cấp thông tin bổ ích cho các bên liên quan về cơ chế hợp tác của Uỷ hội, nguyên tắc tăng cường sự tham gia được lồng ghép trong các quy tắc và quy định hoạt động của Ủy hội; đồng thời cũng đưa ra phương pháp tiếp cận, cơ chế và quy định hiện hành để hợp tác với các bên liên quan khác nhau, tham gia một cách có hiệu quả hoạt động của Uỷ hội nhằm phục vụ lợi ích chung của khu vực, hướng tới một lưu vực sông Mê Công thịnh vượng về kinh tế, công bằng về mặt xã hội, lành mạnh về môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Thông qua việc hoàn thiện Sổ tay về tăng cường sự tham gia của các bên liên quan, Uỷ hội sông Mê Công quốc tế mong muốn Số tay này sẽ là cầu nối để trao đổi, chia sẻ thông tin với các bên có liên quan, và hơn nữa là hướng tới sự minh bạch và uy tín của tổ chức, đặc biệt trong bối cảnh phát triển thuỷ điện nhanh chóng trên dòng chính sông Mê Công hiện nay” – Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam cho biết.

Trong các phát biểu của mình, Ủy hội mong muốn sự tham gia của các bên liên quan sẽ giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng khu vực và quốc tế về vai trò của Ủy hội trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực vì sự phát triển bền vững trong lưu vực; mở rộng cơ hội hợp tác có sự tham gia giữa Ủy hội, các Ủy ban sông Mê Công quốc gia và các cơ quan thành viên; khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của các bên liên quan, đặc biệt là khối tư nhân và xã hội dân sự, những người đại diện các nhóm lợi ích để chia sẻ các mục tiêu chiến lược của Ủy hội; và luôn đổi mới để nâng cao hiệu quả của quá trình tham gia của cộng đồng trong các hoạt động của hợp tác Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Theo kế hoạch, tài liệu “Sổ tay về tăng cường sự tham gia của các bên liên quan” sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế và sớm dịch ra ngôn ngữ của các quốc gia ven sông để các bên có liên quan tiếp cận dễ dàng và đảm bảo sự tham gia hiệu quả của các bên có liên quan.