Nhìn lại một năm thực hiện chức năng nhiệm vụ mới của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam – VNMC
TTCP Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
Siêm Riệp ngày 5.4.2018

Lịch
< Tháng Mười Một 2023 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Thời tiết hôm nay
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
(Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

Để gấp rút triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, mới đây Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã ký Quyết định số 18/QĐ-UBMC về việc ban hành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Chương trình Công tác đã được xây dụng căn cứ trên các chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao, đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, về các hoạt động liên quan đến lưu vực sông Mê Công; các nhiệm vụ của các Bộ ngành, địa phương thành viên trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; các hoạt động ưu tiên theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban; và các nhiệm vụ thường xuyên và dài hạn khác của Ủy ban. Chương trình cũng đã tiếp thu, lồng ghép các ý kiến góp ý từ tất cả các Bộ, ngành và địa phương thành viên của Ủy ban nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả nhất giữa hoạt động của Ủy ban và các thành viên.

Theo Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy ban tiếp tục đặt ưu tiên cao nhất cho nhóm các nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ; nhiệm vụ của tổ chức lưu vực sông và nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

Về nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2021 Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực sông Mê Công; phối hợp với các quốc gia thành viên Ủy hội sông Mê Công quốc tế hoàn thành tham vấn cho Dự án thủy điện Sa-na-kham và triển khai tham vấn cho Dự án thủy điện Phua Ngòi của Lào; theo dõi, đánh giá diễn biến thực tế của các công trình thủy điện dòng chính sông Mê Công, dự báo tài nguyên nước đến Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, để vận hành các tổ chức lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk, trong năm 2021 này, Ủy ban sông Mê Công sẽ ban hành Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và thành phần và Quy chế hoạt động của các Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk. Đồng thời, ban hành Hướng dẫn lấy ý kiến về các hoạt động khai thác, sử dụng, quản lý và bảo vệ tài nguyên nước và tài nguyên có liên quan trên lưu vực sông Mê Công, bao gồm cả các lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk; tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban và các Phiên họp Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San – Srêpốk.

Cùng với đó, Ủy ban tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng các báo cáo kỹ thuật cho lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San – Srêpốk; theo dõi, giám sát và dự báo tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long; theo dõi vận hành các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước thượng nguồn Mê Công, các công trình phòng chống lũ hạn trên lưu vực sông Cửu Long và các công trình thủy điện trên lưu vực sông Sê San và Srêpốk; Chuẩn bị ý kiến góp ý cho các văn bản pháp luật, các quy hoạch, chiến lược, chương trình, dự án liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên nước sông Mê Công;….

Nhằm hướng tới xây dựng một Ủy ban điện tử và đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, trong năm 2021 này, Ủy ban sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu lưu vực sông Sê San – Srêpốk; xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu cho lưu vực sông Cửu Long; chuẩn bị kết nối với ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế; hoàn thiện Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Ủy ban. Đồng thời, nâng cấp chức năng trên trang thông tin điện tử của Ủy ban phục vụ chức năng nhiệm vụ của tổ chức lưu vực sông;…

Đối với nhiệm vụ hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Ủy ban sẽ tham gia Phiên họp Hội đồng và các Phiên họp của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế; kết thúc tham vấn Dự án thuỷ điện dòng chính Sa-na-kham và chuẩn bị tham vấn vùng cho Dự án Phua Ngòi của Lào; thúc đẩy hoàn thiện các văn bản, thủ tục, quy định, hướng dẫn kỹ thuật và chiến lược khu vực cho các lĩnh vực hợp tác của Ủy hội để triển khai Hiệp định Mê Công 1995.

Phối hợp với các quốc gia thành viên Ủy hội trong việc tăng cường hợp tác với các Đối tác phát triển và Đối tác đối thoại; và theo dõi việc triển khai biên bản ghi nhớ giữa Trung tâm Hợp tác Tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương và Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế về tăng cường các hoạt động hợp tác và trao đổi giữa hai cơ quan;…

Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết: Năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng về chức năng nhiệm vụ Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam bằng việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban. Theo đó, với mục tiêu tăng cường hiệu quả thực hiện Luật Tài nguyên nước 2012, Ủy ban đã được giao thêm chức năng và nhiệm vụ của các tổ chức lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk. Việc vận hành một tổ chức lưu vực sông đầu tiên của Việt Nam trong bối cảnh các thể chế pháp lý của ngành nước và các lĩnh vực có liên quan vẫn tiếp tục được tăng cường, cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng và liên quốc gia được đẩy mạnh, mạng lưới thành viên Ủy ban được mở rộng và đặc biệt vai trò của Chủ tịch Ủy ban đã được nâng cấp mạnh mẽ lên cấp Lãnh đạo Chính phủ đòi hỏi nhiều nỗ lực trong triển khai các bước đi ban đầu của Ủy ban, đặc biệt là năm 2021.