Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 – VNMC
TTCP Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
Siêm Riệp ngày 5.4.2018

Lịch
< Tháng Mười Một 2022 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Thời tiết hôm nay
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
(Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã ký Quyết định số 15 /QĐ-VPUBSMC về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng tại Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Việc ban hành này nhằm thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001: 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm các quy trình, thủ tục có liên quan đến từng đơn vị trực thuộc Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cụ thể:

Phòng Hành chính – Tổng hợp có 11 quy trình: Quy trình Quản lý văn bản đi và đến; Quy trình đánh giá cán bộ, công chức định kỳ hằng năm; Quy trình mua sắm, quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ; Quy trình thi đua khen thưởng hàng năm; Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo; Quy trình tổ chức đoàn ra, đoàn vào; Quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và quản lý; Quy trình xây dựng, phân bổ, điều chỉnh và bổ sung dự toán hàng năm; Quy trình thẩm định, phê duyệt hoặc trình Ủy ban phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ chuyên môn; Quy trình thẩm tra và trình phê duyệt, điều chỉnh thuyết minh dự toán nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; Quy trình xây dựng chiến lược thông tin và tuyên truyền, kế hoạch hành động hàng năm cho các hoạt động thu thập, chia sẻ và trao đối thông tin số liệu, cập nhật trang thông tin điện tử.

Phòng Quản lý và Hợp tác lưu vực sông Mê Công có 2 quy trình rất đặc thù với một cơ quan phụ trách hợp tác trong lưu vực sông quốc tế là: Quy trình xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất và Quy trình quản lý các chương trình dự án hợp tác của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế và các hợp tác tài nguyên nước Mê Công khác.

Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh có 01 quy trình: Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của Văn phòng Đại diện.

Trung tâm hỗ trợ phát triển lưu vực sông Mê Công có 02 quy trình: Quy trình Cập nhật và quản lý Hệ thống Thông tin và kiến thức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; Quy trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 219/QĐ-VPMC ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 của Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Trong thời gian tới, Văn phòng Thường trực vẫn dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung thêm một số quy trình khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ mới của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam là đầu mối của các tổ chức lưu vực sông Cửu Long và Sê San và Srêpôk.