Tăng cường thúc đẩy các hoạt động Hợp tác về tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 – VNMC
TTCP Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
Siêm Riệp ngày 5.4.2018

Lịch
< Tháng Bảy 2024 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Thời tiết hôm nay
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon

Chung nhan Tin Nhiem Mang

(Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

Để đạt được mục tiêu trên, một Phiên họp đặc biệt của Nhóm công tác hợp tác Tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương đã được tổ chức vào ngày 14 tháng 9 năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Tham dự Phiên họp đặc biệt gồm các thành viên của Nhóm công tài nguyên nước của 6 quốc gia thành viên là Campuchia, Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam và Trung tâm Hợp tác Tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương. Đoàn Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Linh, Quyền Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Trưởng Nhóm công tác Tài nguyên nước Hợp tác Mê Công-Lan Thương của Việt Nam dẫn đầu, bao gồm đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao và Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.

Phiên họp đặc biệt của Nhóm công tác lần này tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị cho tổ chức hai sự kiện quan trọng dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm 2021, đó là Hội nghị Bộ trưởng Tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương lần thứ hai và Diễn đàn tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương lần thứ hai; thảo luận về tiến độ xây dựng Cơ chế Chia sẻ Thông tin Hợp tác Tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương; và đề cương Nghiên cứu chung giữa Ủy hội sông Mê Công quốc tế và Cơ chế Hợp tác Mê Công-Lan Thương về diễn biến thay đổi điều kiện thuỷ văn của lưu vực sông Mê Công và chiến lược thích ứng.

Theo thỏa thuận giữa các quốc gia thành viên, Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương được tổ chức hai năm một lần. Theo đó, Hội nghị lần thứ nhất đã được tổ chức vào tháng 12 năm 2019 tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Hội nghị lần thứ hai theo dự kiến lúc đầu sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm năm 2021. Tuy nhiên, nhận thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam và các quốc gia trong vùng, gây khó khăn rất lớn cho công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị nên Phiên họp đã thảo luận và thống nhất báo cáo các Bộ trưởng về thời gian và kế hoạch dự kiến tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương lần thứ hai tại Việt Nam theo hình thức trực tiếp vào đầu năm 2022 khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

“Với tư cách là nước chủ nhà của Hội nghị, Việt Nam mong muốn các quốc gia thành viên tham gia tích cực trong phối hợp chuẩn bị, xây dựng Tuyên bố chung của các Bộ trưởng, tổng kết và đánh giá các kết quả đạt được của 5 năm thực hiện Kế hoạch công tác của Nhóm (2018 – 2022) và xây dựng Kế hoạch công tác cho 5 năm tiếp theo (2023 – 2028)” bà Nguyễn Thị Thu Linh phát biểu tại Phiên họp.

Phiên họp cũng thống nhất sẽ tiếp tục tổ chức Diễn đàn tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương lần thứ hai vào cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến; tiếp tục thúc đẩy xây dựng và thực hiện Cơ chế Chia sẻ Thông tin Hợp tác Tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương; và thống nhất về nội dung đề cương cũng như kế hoạch triển khai Nghiên cứu chung giữa Ủy hội sông Mê Công quốc tế và Cơ chế Hợp tác Mê Công-Lan Thương về diễn biến thay đổi điều kiện thuỷ văn của lưu vực sông Mê Công và chiến lược thích ứng.

Để hỗ trợ và thúc đẩy cho các hoạt động của nhóm, Phiên họp đề nghị Trung tâm Hợp tác Tài nguyên nước Mê Công-Lan Thương tiếp tục chủ động trong công tác điều phối và hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của Nhóm, nhất là trong điều kiện hai năm gần đây các hoạt động của Nhóm đều diễn ra theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh để đảm bảo các hoạt động của Nhóm diễn ra hiệu quả, theo kế hoạch.