Bản tin tháng 5/2023 diễn biến tài nguyên nước đến Đồng bằng sông Cửu Long – VNMC
TTCP Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
Siêm Riệp ngày 5.4.2018

Lịch
< Tháng Bảy 2024 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Thời tiết hôm nay
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon

Chung nhan Tin Nhiem Mang

(Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục có xu hướng tăng dần và ENSO tiếp tục duy trì trạng thái trung tính và lượng mưa trên lưu vực sông Mê Công bắt đầu có xu thế tăng trong giai đoạn chuyển sang dần sang mùa mưa, và biến động quanh mức TBNN tùy theo từng khu vực. Mực nước tại các trạm thượng nguồn như Chiềng Sẻn, Chiềng Không, Pắc Sế trên sông Mê Công cũng đang có xu thế giảm, tuy nhiên trên lưu vực đã xuất hiện các trận mưa đầu mùa, nên dòng chảy trên dòng chính Mê Công sẽ có xu thế tăng dần lên. Mặc dù đã vào thời gian chuyển mùa các hồ trong lưu vực sông Mê Công chỉ còn khoảng 20% dung tích hữu ích, do đó sẽ khó có khả năng lưu lượng tăng mạnh trong tháng 5. Với các điều kiện như trên dòng chảy qua trạm Kra-chê trong tháng 5/2023 có thể sẽ dao động trong khoảng từ 8 tỷ m3 đến 12 tỷ m3 (dòng chảy TBNN cùng kỳ là 12,9 tỷ m3), trong khi lượng nước trữ ở Biển Hồ chỉ còn 1,3 tỷ m3, không còn khả năng đóng góp cho dòng chảy về ĐBSCL mà ngược lại dòng chảy từ sông Mê Công sẽ chảy vào Biển Hồ khi mực nước ở Phnôm Pênh tăng lên. Kết hợp các thông tin trên với dự báo triều, tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 5/2023 được nhận định như sau:

Mực nước lớn nhất ngày tại trạm Tân Châu trong tháng 5/2023 biến động theo dao động của thủy triều triều trong khoảng từ 1,0 m đến 1,4 m (Xem hình dưới).

Hình: Dự báo mực nước lớn nhất tại trạm Tân Châu trong tháng 5/2023

Tổng lưu lượng trung bình ngày tới Đồng bằng sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tháng 5/2023 được nhận định là sẽ dao động trong khoảng 3.700 m3/s đến 6.500 m3/s, ở mức thấp hơn nhiều so với năm 2022 (Xem hình dưới).

Hình: Dự báo lưu lượng tới hai trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tháng 5/2023

Tổng lượng dòng chảy trong tháng 5/2023 qua hai trạm này có thể sẽ ở mức từ 11,2 tỷ m3 đến 13,3 tỷ m3, ở mức thấp hơn năm 2022 từ 35% đến 45%, thấp hơn với giá trị cùng kỳ TBNN từ 0% đến 16% (Xem hình dưới).

Hình: Dự báo tổng lượng dòng chảy tại hai trạm Tân Châu và Châu Đốc trong tháng 5/2023

Ghi chú: Do hiện tượng xâm nhập mặn sẽ không còn ảnh hưởng mạnh đến sản xuất do đó từ bản tin này VPTT sẽ không đưa thông tin về xâm nhập mặn và chuyển sang bản tin mùa lũ từ tháng sau.