Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế triển khai thực hiện Tuyên bố chung Viêng Chăn – VNMC
TTCP Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
Siêm Riệp ngày 5.4.2018

Lịch
< Tháng Bảy 2024 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Thời tiết hôm nay
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon

Chung nhan Tin Nhiem Mang

(Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

Tích cực triển khai thực hiện Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (Tuyên bố chung Viêng Chăn) là một trong những chỉ đạo trọng tâm của Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế tại Phiên họp lần thứ 55 của Ủy ban tại Thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2023.

Tham dự phiên họp có khoảng 40 đại biểu là Ủy viên Ủy ban Liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế từ các quốc gia thành viên Ủy hội, đại diện của một số cơ quan, bộ ngành có liên quan, Giám đốc điều hành và nhiều cán bộ, chuyên gia chủ chốt của Ban Thư ký Ủy hội.

Toàn cảnh phiên họp Ủy ban liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 55

Đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp có đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, và Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Phiên họp do bà Nguyễn Thị Thu Linh, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Liên Hợp, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp nhiệm kỳ 2023 làm chủ tọa.

Tại Phiên họp, Ủy ban Liên hợp đã xem xét Kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố chung Viêng Chăn do Ban Thư ký Ủy hội chuẩn bị gồm các hoạt động chủ chốt để thưc hiện 7 ưu tiên chiến lược được nêu trong Tuyên bố chung, trong đó bao gồm việc xây dựng một hệ thống giám sát và chia sẻ các thông tin số liệu vận hành các công trình sử dụng nước trong lưu vực một cách kịp thời, tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động dự báo cảnh báo, thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các quốc gia thành viên và giữa Ủy hội với các đối tác.

Bà Nguyễn Thị Thu Linh trong phát biểu khai mạc Phiên họp cũng đã nhấn mạnh “nhiệm vụ của Ủy ban Liên hợp là phải đưa ra các hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ Ban Thư ký Ủy hội xây dựng một kế hoạch khả thi nhằm thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung Viêng Chăn và các chỉ đạo của các Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị cấp cao lần thứ 4 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế”.

Các đại biểu tham dự phiên họp Ủy ban liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 55

Phiên họp cũng đã thảo luận về việc thực hiện tham vấn cho các dự án thủy điện của Lào trên dòng chính sông Mê Công, trong đó nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành tham vấn cho dự án thủy điện Sanakham và bắt đầu tiến hành tham vấn cho dự án thủy điện Phou Ngòi, với các thông tin bổ sung do Chính phủ Lào cung cấp. Ủy ban liên Hợp cũng chỉ đạo Ban Thư ký Ủy hội tích cực phối hợp với Lào trong thực hiện các kế hoạch hành động thực hiện các thỏa thuận đạt được của quá trình tham vấn trước đối với các dự án thủy điện Pắc Beng, Pắc Lay, Luông Phrabang, và chia sẻ kịp thời với các quốc gia thành viên về tiến độ và kết quả thực hiện. Đối với kế hoạch bổ sung một tổ máy của công trình thủy điện Đôn Sahong, Ủy ban Liên hợp đã chỉ đạo Ban Thư ký Ủy hội khẩn trương đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi này, lập báo cáo kỹ thuật để giúp cho các quốc gia thành viên khác là Campuchia, Thái Lan, và Việt Nam sớm tiến hành thực hiện tham vấn trong nước.

Tại Phiên họp, Ban Thư ký đã báo cáo tình hình khí tượng thủy văn trong lưu vực, và công tác dự báo thủy văn sông Mê Công trong mùa khô 2023, các nhận định về xu thế đối với mùa mưa 2023. Ủy ban Liên hợp chỉ đạo Ban Thư ký Ủy hội cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thủy văn trên lưu vực trong mùa lũ năm 2023, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cho các quốc gia ven sông và tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện các công cụ dự báo thủy văn trung hạn và dài hạn để giúp đưa ra các kết quả dự báo tốt hơn nữa, nhằm hỗ trợ các quốc gia trong ứng phó kịp thời với các thay đổi về thủy văn trong lưu vực. Ủy ban Liên hợp cũng khen ngợi Ban Thư ký đã chuẩn bị tốt nội dung báo cáo về diễn biến tài nguyên nước trên lưu vực, ngoài các nội dung về diễn biến khí tượng, thủy văn đã nỗ lực bổ sung vào báo cáo định kỳ diễn biến tài nguyên nước các nội dung về diễn biến chất lượng nước và môi trường trên lưu vực và chỉ đạo Ban Thư ký cần tiếp tục bổ sung các thông tin về diễn biến phù sa bùn cát và thủy sản trên lưu vực trong thời gian tới.

Lễ ký biên bản Phiên họp Ủy ban liên hợp Ủy hội sông Mê Công quốc tế lần thứ 55

Phiên họp cũng thảo luận về tình hình nhân sự và tài chính của Ủy hội, đặc biệt là các giải pháp đổi mới cơ chế tài chính bao gồm việc thiết lập Quỹ Mê Công và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các quỹ tài chính toàn cầu (Quỹ Khí hậu xanh, Quỹ Môi trường môi toàn cầu). Ủy hội cũng chỉ đạo Ban Thư ký phối hợp với các quốc gia thành viên và Trung Quốc thúc đẩy thực hiện Nghiên cứu chung về “Diễn biến thay đổi điều kiện thuỷ văn của lưu vực sông Mê Công-Lan Thương và chiến lược thích ứng” để có thể sớm đưa ra các giải pháp hiệu quả ứng phó, thích ứng với các điều kiện cực đoan trên lưu vực.

Dự kiến Phiên họp lần thứ 56 của Ủy ban Liên hợp của Ủy hội sông Mê Công quốc tế sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm 2023 tại Trụ sở Ban Thư ký Ủy hội, Viêng Chăn, Lào.