Bản tin nửa đầu tháng 6/2023 diễn biến tài nguyên nước đến Đồng bằng sông Cửu Long – VNMC
TTCP Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
Siêm Riệp ngày 5.4.2018

Lịch
< Tháng Tư 2024 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Thời tiết hôm nay
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
(Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục có xu hướng tăng dần và ENSO tiếp tục duy trì trạng thái trung tính và lượng mưa trên lưu vực sông Mê Công bắt đầu có xu thế tăng trong giai đoạn chuyển sang dần sang mùa mưa, và ở mức thấp hơn TBNN. Mực nước tại các trạm thượng nguồn như đang có xu thế tăng, trên lưu vực đã xuất hiện các trận mưa đầu mùa. Lưu vực sông Lan Thương, đã bắt đầu vào mùa mưa các hồ đã tích lên khoảng 30% dung tích hữu ích, và theo dự báo sẽ tiếp tục tích trong thời gian tới. Hạ lưu vực sông Mê Công, đã xuất hiện những trận mưa lớn đầu mùa, các hồ cũng tăng dần lượng nước tích, do đó sẽ khó có khả năng lưu lượng tăng mạnh trong nửa đầu tháng 6. Với các điều kiện như trên dòng chảy qua trạm Kra-chê trong nửa đầu tháng 6/2023 có thể sẽ dao động trong khoảng từ 5 tỷ m3 đến 8 tỷ m3 (dòng chảy TBNN cùng kỳ là 8 tỷ m3), trong khi lượng nước trữ ở Biển Hồ chỉ còn 1 tỷ m3, không còn khả năng đóng góp cho dòng chảy về ĐBSCL mà ngược lại dòng chảy từ sông Mê Công sẽ chảy vào Biển Hồ khi mực nước ở Phnôm Pênh tăng lên. Kết hợp các thông tin trên với dự báo triều, tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long trong nửa đầu tháng 6/2023 được nhận định như sau:

Mực nước lớn nhất ngày tại trạm Tân Châu trong nửa đầu tháng 6/2023 biến động theo dao động của thủy triều triều trong khoảng từ 1,1 m đến 1,6 m (Xem hình dưới).

Hình. Dự báo mực nước lớn nhất tại trạm Tân Châu trong nửa đầu tháng 6/2023

Tổng lưu lượng trung bình ngày tới Đồng bằng sông Cửu Long qua hai trạm Tân Châu và Châu Đốc trong nửa đầu tháng 6/2023 được nhận định là sẽ dao động trong khoảng 5.000 m3/s đến 7.900 m3/s, ở mức thấp hơn nhiều so với năm 2022 (Xem hình dưới).

Hình. Dự báo lưu lượng tới hai trạm Tân Châu và Châu Đốc trong nửa đầu tháng 6/2023

Tổng lượng dòng chảy trong nửa đầu tháng 6/2023 qua hai trạm này có thể sẽ ở mức từ 6,7 tỷ m3 đến 8,4 tỷ m3, ở mức hơn với giá trị cùng kỳ TBNN từ 12% đến 29% (Xem hình dưới).

Hình. Dự báo tổng lượng dòng chảy tại hai trạm Tân Châu và Châu Đốc trong nửa đầu tháng 6/2023