Bản tin nửa cuối tháng 6/2024 diễn biến tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long – VNMC
TTCP Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
Siêm Riệp ngày 5.4.2018

Lịch
< Tháng Bảy 2024 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Thời tiết hôm nay
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon

Chung nhan Tin Nhiem Mang

(Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

Theo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương tiếp tục có xu hướng tăng dần và ENSO tiếp tục duy trì trạng thái trung tính. Lượng mưa trên lưu vực sông Mê Công bắt đầu có xu thế tăng trong giai đoạn chuyển sang mùa mưa trong tháng 6. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng khủy văn quốc gia, Ủy hội sông Mê Công quốc tế và các tổ chức quốc tế: tổng lượng mưa trong tháng 6/2024 trên lưu vực sông Mê Công ở mức tương đương so với TBNN. Các hồ trên sông Lan Thương đang chứa ở mức khoảng 54% tổng dung tích hữu ích, các hồ ở Hạ lưu vực sông Mê Công cũng đang chứa ở mức khoảng 35% dung tích hữu ích và có thể sẽ tiếp tục phát điện như hiện nay. Với các điều kiện như trên và nhận định dòng chảy từ sông Lan Thương vẫn ở mức thấp, dòng chảy qua trạm Kra-chê trong nửa đầu tháng 6/2024 biến động trong khoảng từ 7,7 tỷ m3 đến 10,2 tỷ m3, trong khi lượng nước trữ ở Biển Hồ hiện tại là 1,2 tỷ m3 ở mức thấp sẵn sàng tiếp nhận dòng chảy từ sông Mê Công. Kết hợp các thông tin trên với dự báo thủy triều, tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long trong nửa cuối tháng 6/2024 được nhận định như sau:

  1. Chế độ dòng chảy tại trạm Tân Châu

Mực nước lớn nhất ngày tại trạm Tân Châu trong nửa cuối tháng 6/2024 biến động theo dao động của thủy triều trong khoảng từ 1,1m đến 1,4m (Xem Hình dưới).

Hình Nhận định mực nước lớn nhất ngày tại trạm Tân Châu trong nửa cuối tháng 6/2024

Lưu lượng trung bình ngày qua trạm Tân Châu trong nửa cuối tháng 6/2024 được nhận định là sẽ biến động trong khoảng 5.800 m3/s đến 7.800 m3/s, ở mức thấp hơn so với TBNN (Xem Hình dưới).

Hình Nhận định lưu lượng tới trạm Tân Châu trong nửa cuối tháng 6/2024

Tổng lượng dòng chảy trong nửa cuối tháng 6/2024 qua trạm này được nhận định sẽ ở mức từ 6,5 tỷ m3 đến 7,4 tỷ m3, ở mức thấp hơn với giá trị cùng kỳ TBNN từ 10% đến 20%, nhưng ở mức tương đương với cùng kỳ 2023 (Xem Hình dưới).

Hình Nhận định tổng lượng dòng chảy tại trạm Tân Châu trong nửa cuối tháng 6/2024

  1. Chế độ dòng chảy tại trạm Châu Đốc

Mực nước lớn nhất ngày tại trạm Châu Đốc trong nửa cuối tháng 6/2024 biến động theo dao động của thủy triều trong khoảng từ 1,2m đến 1,5m (Xem Hình dưới).

Hình Nhận định mực nước lớn nhất ngày tại trạm Châu Đốc trong nửa cuối tháng 6/2024

Lưu lượng trung bình ngày qua trạm Châu Đốc trong nửa cuối tháng 6/2024 được nhận định là sẽ biến động trong khoảng 680m3/s đến 1.200m3/s, ở mức thấp hơn so với TBNN (Xem Hình dưới).

Hình Nhận định lưu lượng tới trạm Châu Đốc trong nửa cuối tháng 6/2024

Tổng lượng dòng chảy trong nửa cuối tháng 6/2024 qua trạm Châu Đốc được nhận định sẽ ở mức từ 6,5 tỷ m3 đến 7,4 tỷ m3, ở mức thấp hơn với giá trị cùng kỳ TBNN từ 10% đến 20%, nhưng ở mức tương đương với cùng kỳ 2023 (Xem Hình dưới).

Hình Nhận định tổng lượng dòng chảy tại trạm Châu Đốc trong nửa cuối tháng 6/2024