TTCP Nguyễn Xuân Phúc

Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
Siêm Riệp ngày 5.4.2018

Lịch
< Tháng Sáu 2024 >
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Thời tiết hôm nay
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tiểu ban Lưu vực sông Sê San Srê-Pốk – Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Tiểu ban Lưu vực sông Cửu Long – Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam