PM Nguyen Xuan Phuc

We should together stand united for cooperation and take actions for Mekong river to be a perpetual flow of peace and lasting prosperous links for all countries and people in the region.

Third MRC Summit 2018
Siem Reap 5.4.2018

Calendar
< November 2022 >
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Weather Today
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Weather Icon
Công khai ngân sách
Tình hình thực hiện dự toán
STT Tên Báo Cáo Năm/Kỳ Báo Cáo Biểu Mẫu Số QD Công Bố Ngày Công Bố Đường Dẫn Vào Toàn Văn
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2022 UB 2022 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 12/10/2022 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2022 UB 2022 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 12/10/2022 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Q2 năm 2022 VPTT 2022 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 05/07/2022 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Q1 năm 2022 UB 2022 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 15/04/2022 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2022 UB 2022 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 05/07/2022 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Q2 năm 2022 UB 2022 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 05/07/2022 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2022 VPTT 2022 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 05/07/2022 File Văn Bản
1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Q1 năm 2022 VPTT 2022 Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính 0 15/04/2022 File Văn Bản