• Tiếng Việt
 • English
 • PM Nguyen Xuan Phuc

  We should together stand united for cooperation and take actions for Mekong river to be a perpetual flow of peace and lasting prosperous links for all countries and people in the region.

  Third MRC Summit 2018
  Siem Reap 5.4.2018

  Calendar
  < September 2022 >
  Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
  Weather Today
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Công khai ngân sách
  Tình hình thực hiện dự toán
  STT Tên Báo Cáo Năm/Kỳ Báo Cáo Biểu Mẫu Số QD Công Bố Ngày Công Bố Đường Dẫn Vào Toàn Văn
  1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Q2 năm 2022 VPTT 2022 Công khai thực hiện dự toán 0 05/07/2022 File Văn Bản
  1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Q1 năm 2022 UB 2022 Công khai thực hiện dự toán 0 15/04/2022 File Văn Bản
  1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2022 UB 2022 Công khai thực hiện dự toán 0 05/07/2022 File Văn Bản
  1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Q2 năm 2022 UB 2022 Công khai thực hiện dự toán 0 05/07/2022 File Văn Bản
  1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng năm 2022 VPTT 2022 Báo cáo tình hình thực hiện công khai Dự Toán 0 05/07/2022 File Văn Bản
  1 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Q1 năm 2022 VPTT 2022 Báo cáo tình hình thực hiện công khai Dự Toán 0 15/04/2022 File Văn Bản