• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Tám 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban tại cuộc họp nghe Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ quản lý lưu vực sông của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam diễn ra vào sáng ngày 01/12 tại Hà Nội.
  Cùng dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lê Công Thành; Lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ TN&MT; Tổng Cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước; và lãnh đạo một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ TN&MT.

  Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Thứ trưởng Lê Công Thành chủ trì buổi làm việc về triển khai nhiệm vụ quản lý lưu vực sông của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sáng ngày 01/12.

  Tại cuộc họp, ông Lê Đức Trung – Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã báo cáo về tiến độ thực hiện chức năng của tổ chức lưu vực sông trên các lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San – Srêpốk theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam.
  Về hỗ trợ hoạt động của Ủy ban, Văn phòng Thường trực đã phối hợp với Vụ tổ chức cán bộ hoàn thành các dự thảo: Quy chế làm việc của Ủy ban trên cơ sở góp ý của các cơ quan trong Bộ TN&MT và các Bộ, ngành, địa phương thành viên; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk; Quy chế hoạt động của các Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk; Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam;… Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, dự kiến các nhiệm vụ này sẽ hoàn thành trong tháng 12/2020.
  Văn phòng Thường trực cũng đang xây dựng Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg, kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 của Bộ TN&MT và của các Bộ, ngành, địa phương liên quan với mục tiêu là cụ thể hóa các nhiệm vụ ưu tiên tại Quyết định số 619/QĐ-TTg nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia trong quản lý lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk.
  Để thuận lợi trong công tác quản lý điều hành và chia sẻ thông tin số liệu, Văn phòng Thường trực đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường xây dựng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam dựa trên cấu trúc và nền tảng Hệ thống của Bộ TN&MT mở rộng ra các thành viên của Ủy ban tại các Bộ, ngành và địa phương nhằm hướng đến một “Ủy ban điện tử” đi vào vận hành từ đầu năm 2021. Bên cạnh đó, trang thông tin điện tử của Ủy ban cũng đã được nâng cấp, bổ sung nhiều thông tin sinh động và thiết thực về các chủ trương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các hoạt động có liên quan của Ủy ban, diễn biến tài nguyên nước sông Mê Công nhằm phục vụ các Bộ, ngành, địa phương thành viên và cộng đồng quan tâm…
  Song song với việc triển khai các nhiệm vụ nêu trên và các nhiệm vụ có tính đối ngoại Ủy ban đã thực hiện nhiều năm qua, Văn phòng Thường trực cũng đang tích cực chuẩn bị thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức lưu vực sông góp ý các văn bản pháp luật, theo dõi quy trình vận hành của các công trình trong lưu vực, chuẩn bị ý kiến góp ý cho các chương trình, dự án khai thác sử dụng tài nguyên nước của các Bộ, ngành và địa phương gửi đến; chuẩn bị các báo cáo kỹ thuật về lưu vực sông.
  Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho rằng, để tránh sự chồng chéo mối liên hệ giữa vấn đề môi trường và tài nguyên nước trong một lưu vực sông thì cần có sự định hướng rõ trong công tác phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng Thường trực với các đơn vị trong Bộ, đặc biệt là hai đơn vị quản lý nhà nước thành viên Ủy ban là Cục Quản lý tài nguyên nước và Tổng Cục Môi trường. Cần xác định rõ các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể thuộc về trách nhiệm của cơ quan đơn vị nào để có thể phối hợp, triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.
  Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà chỉ đạo Văn phòng Thường trực cần phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các văn bản để trình các cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định. Bộ trưởng nhấn mạnh, đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cần phải thể hiện rõ sự phân công, trách nhiệm phối hợp công tác của các chức danh trong Ủy ban và các Bộ, ngành có liên quan. Cùng với đó, cần gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ chế theo mô hình “Chính phủ điện tử” để hỗ trợ công tác trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu, chế độ báo cáo, lấy ý kiến đóng góp của các thành viên và các cơ quan trong Ủy ban sông Mê Công Việt Nam một cách thuận tiện, kịp thời và hiệu quả.