• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Năm 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)
  Chiều ngày 18/12 tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021. Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh và các Phó Cục trưởng: Nguyễn Minh Khuyến, Nguyễn Thị Thu Linh chủ trì Hội nghị.
  Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TN&MT, Tổng Cục Khí tượng thủy văn, Tổng Cục Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục Viễn thám quốc gia, Viện Khoa học tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, cùng toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Cục Quản lý tài nguyên nước.
  Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị
  Hoàn thành 100% kế hoạch công tác năm 2020
  Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh cho biết, năm 2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT, trực tiếp là đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực tài nguyên nước, cùng với sự chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo Cục, sự nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục cũng như sự phối kết hợp của các đơn vị trong Bộ, Cục đã nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch công tác, nổi bật là hoàn thành 100% công tác xây dựng văn bản pháp luật, các đề án, dự án được giao và các nhiệm vụ quản lý thuộc phạm vi được phân công.

  Cục trưởng Châu Trần Vĩnh và các Phó Cục trưởng: Nguyễn Minh Khuyến, Nguyễn Thị Thu Linh chủ trì Hội nghị
  Cụ thể, báo cáo kết quả công tác năm 2020, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến cho biết, thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2020, Cục đã hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ- CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trình Bộ để Bộ trình Chính phủ ban hành; trình Bộ ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTNMT ngày 03/6/2020 quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT ngày 17/9/2020 ban hành định mức kinh tế kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; …
  Hiện nay, Cục đang tích cực triển khai thực hiện dự án Quy hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập Nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Hoàn thành dự thảo hồ sơ “Nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Ba thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” và “Nhiệm vụ quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050” để trình Bộ phê duyệt; Rà soát nội dung quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc tài nguyên nước lồng ghép trong quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước.
  Bên cạnh những nhiệm vụ được giao, Cục đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập trình Bộ gửi Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường quốc hội để báo cáo Ủy ban thường vụ quốc hội về việc giám sát “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập gắn với bảo vệ và phát triển rừng”; Đôn đốc, hướng dẫn, gửi văn bản cho các địa phương chỉ đạo điều hành các hồ để đảm bảo nâng cao hiệu quả cắt, giảm lũ trong mùa lũ; xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thông tin giám sát tài nguyên nước nhằm kiểm soát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân. Đến nay, 100% đã được kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hàng ngày. Nhờ có hệ thống này mà số liệu tại các hồ chứa trên 11 lưu vực sông đã được đồng bộ giúp cho công tác quản lý, giám sát được thuận lợi và hiệu quả hơn.
  Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Nguyễn Minh Khuyến báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
  Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước. Tính đến tháng 12/2020, Cục đã tiếp nhận 39 thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến. Cùng với đó, Cục Quản lý tài nguyên nước đã ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Theo đó, tổng thời gian của các Quy trình nội bộ đã giảm từ 45 ngày theo quy định xuống còn 40 ngày đối với quy trình cấp mới giấy phép; giảm từ 35 ngày theo quy định xuống còn 33 ngày đối với Quy trình điều chỉnh, gia hạn giấy phép và giảm từ 20 ngày theo quy định xuống còn 17 ngày đối với quy trình cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.
  Tính đến ngày 15/12, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thẩm định, trình Bộ cấp 176 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước, trong đó, có 30 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 121 giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, nước biển; 01 giấy phép thăm dò nước dưới đất; 22 giấy phép khai thác nước dưới đất và 2 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.
   Về cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất, tính đến 12/12, Cục đã thẩm định và trình Bộ phê duyệt tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất; đã phê duyệt 701 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phải thu hơn 10.479 tỷ đồng, trong đó số tiền phải thu năm 2020 là 1.202 tỷ đồng.
  Trong công tác hợp tác quốc tế, năm 2020, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác ASEAN về tài nguyên nước và cử cán bộ tham gia làm trưởng nhóm tài nguyên nước của ASEAN tại Việt Nam, theo dõi về các hoạt động hợp tác của nhóm ASEAN về tài nguyên nước; Đã cử cán bộ tham gia vào các hoạt động hội thảo, lấy ý kiến trong khuôn khổ hợp tác Mê Công, từ đó cho ý kiến về việc phát triển nguồn nước của các nước ven sông như: Diễn đàn khu vực về tham vấn Dự án thủy điện Luông Phra-bang, Sanakham và Chiến lược Phát triển lưu vực; Phiên họp Nhóm công tác hợp tác tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương.
  Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước; công tác khoa học công nghệ; công tác kế hoạch – tài chính, thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn về tài nguyên nước… cũng được Cục chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.
  Với những thành tích đã đạt được nêu trên, năm 2020, 06 tập thể trực thuộc Cục đã đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; tặng Bằng khen cho 06 cá nhân và tập thể trực thuộc Cục; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường” cho 01 cá nhân; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Cục đã bình xét, khen thưởng theo thẩm quyền cho cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình công tác và tham gia các phong trào thi đua ở đơn vị.
  Tại địa phương, trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 63 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn, chủ yếu phê duyệt danh mục nguồn nước nội tỉnh; Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; công tác quy hoạch tài nguyên nước; cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và bảo vệ nước dưới đất; phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh,..
  Các Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác cấp phép tài nguyên nước theo thẩm quyền. Thống kê sơ bộ, năm 2020, các địa phương đã cấp được 2.722 giấy phép tài nguyên nước các loại (trong đó, cấp mới 78%; gia hạn, điều chỉnh 22%), trong đó, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 1480 giấy phép (chiếm 54,3%), khai thác sử dụng nước mặt 309 giấy phép (chiếm 11,4%), thăm dò nước dưới đất 112 giấy phép (chiếm 4,11%), khai thác sử dụng nước dưới đất 749 giấy phép (chiếm 27,5%), hành nghề khoan nước dưới đất 72 giấy phép (chiếm 2,7%).
  Các địa phương cũng phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 3.241 công trình khai thác, với tổng số tiền khoảng 640 tỷ đồng; năm 2020, thực hiện thu gần 40 tỷ đồng. Đến nay, đã có 33/63 tỉnh phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, 17/63 tỉnh đang lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
  Bảy nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2021  
  Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong năm tới, Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến cũng cho biết, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2021, Cục Quản lý tài nguyên nước đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.
  Trong đó, Cục tập trung xây dựng, trình phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Xây dựng chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia; Xây dựng Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025, trình phê duyệt và triển khai thực hiện.
  Cùng với đó, Cục chú trọng giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, trước mắt ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng. Điều hòa, phân bổ nguồn nước cho các mục đích sử dụng nước bằng công cụ quan trắc, giám sát tự động trên cơ sở các quy hoạch và hạn ngạch cấp phép khai thác sử dụng nguồn nước.
  Cục sẽ thực hiện các giải pháp tổng thể để tăng cường khả năng trữ nước của những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của hạn hán. Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế điều phối, giám sát liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông với sự tham gia giám sát của cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên nước.
  Nghiên cứu, thúc đẩy cơ chế chia sẻ, giải quyết tranh chấp, xung đột tài nguyên nước xuyên biên giới theo các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy và thông lệ quốc tế; trước mắt là cơ chế chia sẻ thông tin trong vận hành điều tiết nguồn nước; chủ động tham mưu chủ trương, đối sách của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác Mê Công, Mê Công – Lan Thương.

  Toàn cảnh Hội nghị
  Trong công tác hợp tác quốc tế, năm 2020, Cục Quản lý tài nguyên nước đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác ASEAN về tài nguyên nước và cử cán bộ tham gia làm trưởng nhóm tài nguyên nước của ASEAN tại Việt Nam, theo dõi về các hoạt động hợp tác của nhóm ASEAN về tài nguyên nước; Đã cử cán bộ tham gia vào các hoạt động hội thảo, lấy ý kiến trong khuôn khổ hợp tác Mê Công, từ đó cho ý kiến về việc phát triển nguồn nước của các nước ven sông như: Diễn đàn khu vực về tham vấn Dự án thủy điện Luông Phra-bang, Sanakham và Chiến lược Phát triển lưu vực; Phiên họp Nhóm công tác hợp tác tài nguyên nước Mê Công – Lan Thương.
  Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước; công tác khoa học công nghệ; công tác kế hoạch – tài chính, thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn về tài nguyên nước… cũng được Cục chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực.
  Với những thành tích đã đạt được nêu trên, năm 2020, 06 tập thể trực thuộc Cục đã đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; tặng Bằng khen cho 06 cá nhân và tập thể trực thuộc Cục; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường” cho 01 cá nhân; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Cục đã bình xét, khen thưởng theo thẩm quyền cho cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình công tác và tham gia các phong trào thi đua ở đơn vị.
  Tại địa phương, trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố cũng đã tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 63 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn, chủ yếu phê duyệt danh mục nguồn nước nội tỉnh; Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất; công tác quy hoạch tài nguyên nước; cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và bảo vệ nước dưới đất; phê duyệt danh mục hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh,..
  Các Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác cấp phép tài nguyên nước theo thẩm quyền. Thống kê sơ bộ, năm 2020, các địa phương đã cấp được 2.722 giấy phép tài nguyên nước các loại (trong đó, cấp mới 78%; gia hạn, điều chỉnh 22%), trong đó, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước 1480 giấy phép (chiếm 54,3%), khai thác sử dụng nước mặt 309 giấy phép (chiếm 11,4%), thăm dò nước dưới đất 112 giấy phép (chiếm 4,11%), khai thác sử dụng nước dưới đất 749 giấy phép (chiếm 27,5%), hành nghề khoan nước dưới đất 72 giấy phép (chiếm 2,7%).
  Các địa phương cũng phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 3.241 công trình khai thác, với tổng số tiền khoảng 640 tỷ đồng; năm 2020, thực hiện thu gần 40 tỷ đồng. Đến nay, đã có 33/63 tỉnh phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, 17/63 tỉnh đang lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
  Bảy nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm năm 2021  
  Về kế hoạch nhiệm vụ công tác trong năm tới, Phó Cục trưởng Nguyễn Minh Khuyến cũng cho biết, phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, năm 2021, Cục Quản lý tài nguyên nước đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.
  Trong đó, Cục tập trung xây dựng, trình phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh; Xây dựng chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng Đề án đảm bảo an ninh nguồn nước quốc gia; Xây dựng Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025, trình phê duyệt và triển khai thực hiện.
  Cùng với đó, Cục chú trọng giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, trước mắt ưu tiên những vùng bị ảnh hưởng nặng. Điều hòa, phân bổ nguồn nước cho các mục đích sử dụng nước bằng công cụ quan trắc, giám sát tự động trên cơ sở các quy hoạch và hạn ngạch cấp phép khai thác sử dụng nguồn nước.
  Cục sẽ thực hiện các giải pháp tổng thể để tăng cường khả năng trữ nước của những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của hạn hán. Tổ chức triển khai có hiệu quả các cơ chế điều phối, giám sát liên ngành trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước lưu vực sông với sự tham gia giám sát của cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên nước.

  Nghiên cứu, thúc đẩy cơ chế chia sẻ, giải quyết tranh chấp, xung đột tài nguyên nước xuyên biên giới theo các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Sử dụng các nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thủy và thông lệ quốc tế; trước mắt là cơ chế chia sẻ thông tin trong vận hành điều tiết nguồn nước; chủ động tham mưu chủ trương, đối sách của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác Mê Công, Mê Công – Lan Thương.

  Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị đều bày tỏ nhất trí với dự thảo báo cáo và chúc mừng những kết quả xuất sắc mà Cục Quản lý tài nguyên nước đã đạt được trong năm 2020. Các ý kiến phát biểu cũng đánh giá cao về kết quả xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật luôn được Cục hoàn thành trước và đúng hạn, công tác cải cách hành chính, xây dựng và ban hành quy trình quản lý nội bộ, đề xuất công tác phối hợp giữa các đơn vị trong bộ để triển khai hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2021 bám sát với thực tế, có tính khả thi cao.


  Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cũng cho rằng, năm 2020, lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ TN&MT đã được kiện toàn đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ với hệ thống các cơ quan quản lý, tham mưu, nghiên cứu khoa học và các đơn vị sự nghiệp. Trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác, các đơn vị đã luôn đoàn kết, gắn bó, phối hợp hiệu quả để triển khai các nhiệm vụ về xây dựng văn bản pháp luật về tài nguyên nước, xây dựng quy hoạch tài nguyên nước, thực hiện các dự án Chính phủ và nhiệm vụ chuyên môn.
  Để triển khai kế hoạch 2021, ông Thanh đề xuất, Cục Quản lý tài nguyên nước cần tiếp tục hoàn thiện các thể chế không chỉ để phục vụ công tác quản lý của Cục mà còn đáp ứng những nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp như xây dựng các quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực tài nguyên nước. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên nước, kiểm kê, điều tra cơ bản tài nguyên nước nhằm có được những công cụ hiệu quả cho công tác quản lý tài nguyên nước trên toàn quốc.

  Ông Nguyễn Quốc Khánh – Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia đề xuất, năm 2021, Cục Quản lý tài nguyên nước và Cục Viễn thám quốc gia tiếp tục tăng cường công tác phối hợp để có thể phát huy, ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác xây dựng ảnh vệ tinh, đánh giá diễn biến nguồn nước mặt, cung cấp thông tin bề mặt về nguồn nước tại các vùng sâu, vùng biên giới phục vụ các yêu cầu thông tin, quản lý tài nguyên nước.


  Ông Lê Đức Trung – Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công phát biểu tại Hội nghị

  Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công cũng cho biết, trong năm qua, Cục và Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao. Để triển khai các nhiệm vụ của tổ chức quản lý lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srê-pốk trong năm 2021, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Tổng Cục khí tượng thủy văn xây dựng các hoạt động và đẩy mạnh thực hiện công việc quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông theo đúng tinh thần “Quản lý tài nguyên nước phải theo lưu vực và trên lưu vực sông”.


  Bà Vũ Hoài Thu – Chánh Văn phòng Cục Quản lý tài nguyên nước phát biểu tại Hội nghị


  Ông Đoàn Văn Long – Giám đốc Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ hát triển lưu vực sông phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận và biểu dương kết quả mà Cục Quản lý tài nguyên nước đã nỗ lực thực hiện trong năm 2020 thể hiện trên các mặt công tác như: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện các cải cách hành chính, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế,…. đều đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.
  Nhấn mạnh một số công việc để triển khai nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng cho rằng, lĩnh vực tài nguyên nước càng ngày được chú trọng và gắn bó, tác động trực tiếp tới đời sống nhân dân, an ninh chính trị, sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Theo đó, công tác quản lý tài nguyên nước đòi hỏi các đơn vị liên quan đến lĩnh vực nước của Bộ TN&MT cần phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
  Thứ trưởng cho rằng, trước diễn biến của thiên tai, thời tiết bất thường, công tác quản lý tài nguyên nước thời gian tới đặt ra yêu cầu phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn. Từ các lưu vực sông nhỏ cho đến các lưu vực lớn, ở những quy mô khác nhau đều đặt ra những vấn đề hết sức cấp bách đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, cùng nhau giải quyết một cách hiệu quả. Để thực hiện được điều này, Cục Quản lý tài nguyên nước sẽ đóng vai trò đầu tàu trong việc điều phối, phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. “Các lĩnh vực tiếp tục hợp sức nhau lại để cùng nhau có những giải pháp quản lý tài nguyên nước hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới” – Thứ trưởng nhấn mạnh./
  Nguồn: Báo điện tử Cục QLTNN