• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Tám 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Đó là đề xuất của Ủy hội sông Mê Công quốc tế trong bản Kế hoạch tổng thể về giao thông thủy vùng Hạ lưu vực sông Mê Công đã được Hội đồng Ủy hội sông Mê Công quốc tế thông qua tại Phiên họp lần thứ 27 của Hội đồng Ủy hội vào ngày 27 tháng 11 năm 2020.

  Nhận biết được cơ hội của ngành giao thông thủy để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã tiến hành xây dựng “Kế hoạch tổng thể về giao thông thủy vùng Hạ lưu vực sông Mê Công” với mục tiêu giúp các quốc gia ven sông tìm kiếm và thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển vào lĩnh vực giao thông thủy thông qua các dự án xây dựng, nâng cấp và cải tạo mạng lưới, cơ sở hạ tầng giao thông thủy trong vùng.

  Với những ưu điểm về giá thành rẻ, đáng tin cậy và cơ sở vật chất tương đối tốt, giao thông đường thủy trên sông Mê Công có ý nghĩa quan trọng đối với việc đi lại, giao thương giữa các quốc gia vùng Hạ lưu vực sông Mê Công. Trong tương lai, khi mà kinh tế – xã hội trong khu vực được đánh giá sẽ phát triển nhanh chóng, nhu cầu giao thương, qua lại giữa các quốc gia ngày một tăng, và ngành giao thông đường thủy sẽ có nhiều cơ hội để phát triển.

  Ảnh minh hoạ

  Trên cơ sở lồng ghép các quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông thủy của các quốc gia thành viên, Ủy hội đã xây dựng lên các kế hoạch phát triển từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn (đến năm 2040) cho vùng Hạ lưu vực sông Mê Công, trong đó có xem xét đến những thay đổi dòng chảy do tác động của các đập thủy điện dòng chính và biến đổi khí hậu. Bản Kế hoạch tổng thể đã xây dựng các kịch bản phát triển trên cơ sở đánh giá tình hình tương lai đối với các hoạt động vận tải đường thủy và đưa ra kịch bản phát triển cho đội tàu, thiết kế đường thủy, phát triển cảng và an toàn đường thủy. Qua đó đã đề xuất một danh mục 96 dự án với tổng kinh phí đầu tư lên tới 1.145 triệu đô la để đạt được mục tiêu đến năm 2040.

  Để đảm bảo Kế hoạch tổng thể sẽ được thực hiện một cách khả thi và có tính bền vững, Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể, xem xét tính khả thi về kinh tế – lợi ích, đánh giá môi trường xã hội, và đưa ra các tiêu chí về quy tắc và quy định của Luật Môi trường – xã hội cấp quốc gia tương ứng, các Thủ tục của Ủy hội như Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận, và các quy tắc về tài chính cấp quốc gia…

  Trên cơ sở Kế hoạch Kế hoạch tổng thể về giao thông thủy vùng Hạ lưu vực sông Mê Công đã được thông qua, ngay trong năm 2021 sắp tới, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và Ủy hội sông Mê Công quốc tế thành lập một Trung tâm vùng về Quản lý giao thông thủy trên sông Mê Công để tìm kiếm cơ hội tài trợ, điều phối thực hiện các dự án, hoạt động trong Kế hoạch tổng thể, và triển khai các hoạt động chung về thu thập và quản lý thông tin, dữ liệu để hỗ trợ việc lập kế hoạch và xây dựng chính sách cũng như cung cấp các dịch vụ thường xuyên để bảo đảm an toàn và hiệu quả cho hệ thống giao thông thủy trên sông Mê Công”, ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết.