• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Tám 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Sê San và Srê-pôk là hai sông lớn nhất của Tây Nguyên và là những sông nhánh lớn của hệ thống sông Mê Công. Tổng diện tích lưu vực sông Sê San phần Việt Nam là 11.450 km2 và sông Srê-pôk phần Việt Nam là 18.264 km2 thuộc địa bàn 5 tỉnh  Kon Tum, Gia Lai,  Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

  Lưu vực sông Sê San và Srê-pôk (2S) có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của Tây Nguyên và Việt Nam. Với việc thành lập tổ chức lưu vực sông đầu tiên của Việt Nam cho lưu vực 2S nằm trong Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, cách tiếp cận liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia nhằm đảm bảo phát triển bền vững đòi hỏi các nguồn thông tin toàn diện, đa lĩnh vực; các công cụ phân tích mạnh, linh hoạt và  thân thiện để hỗ trợ công tác quản lý lưu vực, quản lý nhà nước cho các lĩnh vực có liên quan.


  Lưu vực sông 2S

  Với sự hỗ trợ của Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” bằng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới, một Hệ thống hỗ trợ quyết định – Hệ thống Thông tin và Mô hình toán (DSS) hiện đại đã được xác lập cho lưu vực 2S. Đây là hệ thống mô hình toán và cơ sở kiến thức về tài nguyên nước và các tài nguyên có liên quan nhằm mô phỏng và dự báo diễn biến tài nguyên nước trong lưu vực.

  Trước đây, vùng Hạ lưu sông Mê Công có nhiều mô hình thủy văn được phát triển nhằm phục vụ họat động lập quy hoạch và đánh giá tác động lên môi trường thủy sinh, đặc biệt là năm 2001, Uỷ hội sông Mê Công quốc tế đã lập Khung Hỗ trợ Quyết định (DSF) cũng nhờ tài trợ của Ngân hàng Thế giới. Thông qua đó một nền tảng mô hình minh bạch và thân thiện, DSF đã hỗ trợ các nhà lập kế hoạch quốc gia đánh giá biến động do diễn biến tự nhiên và các biện pháp can thiệp do con người gây ra đối với môi trường tự nhiên và sinh kế của người dân. DSF đã minh chứng được tính hiệu quả của việc sử dụng một công cụ phân tích tiên tiến phục vụ nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước lưu vực sông ở cấp độ toàn lưu vực.

  Hệ thống DSS cho lưu vực 2S được xây dựng trên nền mô hình thuỷ văn (SWAT) của Mỹ, và bộ mô hình mô phỏng lưu vực (MIKE Hydro Basin) và thuỷ lực (MIKE Hydro River) của Đan Mạch, và đã được kiểm chứng với khả năng mô phỏng và dự báo chính xác diễn biến và hoạt động phát triển tài nguyên nước trong lưu vực.

  Đây cũng là lần đầu tiên có sự phối hợp chuyên sâu giữa các cơ quan ngành nước chủ chốt trong Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam là cơ quan đại diện chủ đầu tư cùng với Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV), Cục quản lý tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia để xây dựng và hoàn thiện Hệ thống DSS cho lưu vực 2S.

  Bộ cơ sở dữ liệu cho lưu vực 2S này được xây dựng và hoàn chỉnh với nhiều nhóm số liệu được cung cấp tự động cho toàn hệ thống như số liệu KTTV, số liệu hồ chứa, số liệu dự báo mưa và nhiều nguồn dữ liệu liên quan khác. Việc cung cấp đầy đủ số liệu cho Hệ thống DSS có vai trò quan trọng trong việc mô phỏng chính xác diễn biến tài nguyên nước trong lưu vực 2S, phục vụ thiết lập kịch bản nền, xây dựng kịch bản mô phỏng các tác động tới tài nguyên nước trong lưu vực 2S, đánh giá các tác động cũng như tăng cường năng lực dự báo diễn biến tài nguyên nước trong tương lai cho các đơn vị liên quan. Điều này cũng phản ánh cam kết mạnh mẽ và có trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong phối hợp triển khai các nhiệm vụ.

  Khoá đào tạo Hệ thống DSS-2S cho các cơ quan ngành nước chủ chốt trong Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Hệ thống DSS đã hoàn thành và được cài đặt tại các cơ quan Ủy ban sông Mê Công Việt Nam và các cơ quan nêu trên thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống này có cơ sở dữ liệu và công cụ mô hình hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay cho lưu vực sông 2S với khả năng mở rộng cho các lưu vực sông khác trong tương lai. Đây cũng là tiền đề và cơ sở vững chắc cho Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam hỗ trợ trong công tác quản lý lưu vực sông, giải quyết các thách thức cấp lưu vực và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững lưu vực sông 2S nói riêng và toàn lưu vực nói chung.

  “Với việc xác lập một hệ thống hỗ trợ ra quyết định đầu tiên cho lưu vực có tổ chức lưu vực sông đầu tiên của Việt Nam, Hệ thống DSS cho lưu vực 2S sẽ trở thành hình mẫu không chỉ cho các lưu vực sông liên tỉnh khác của Việt Nam, mà còn hỗ trợ hữu hiệu cho nhiệm vụ quản lý tài nguyên nước và môi trường lưu vực sông 2S, trong đó có hoạt động hợp tác xuyên biên giới. Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cũng đặt mục tiệu xây dựng một hệ thống tương tự cho lưu vực sông Cửu Long, cũng thuộc chức năng của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, trong thời gian tới” Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban cho biết.

  Hệ thống DSS cũng sẽ được kết nối với hệ thống DSF của Ủy hội sông Mê Công quốc tế và hệ thống DSS Ngân hàng Thế giới đang giúp Campuchia xây dựng cho phần lưu vực 2S bên phía Campuchia.