• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Tám 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Trước kế hoạch phát triển thủy điện của các quốc gia trong Lưu vực sông Mê Công bao gồm kế hoạch xây dựng 11 đập thủy điện trên dòng chính và các khó khăn trong quá trình tiến hành tham vấn vùng cho các công trình thủy điện dòng chính của Lào, Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã xây dựng và thông qua Hướng dẫn thiết kế sơ bộ đối với các đập thủy điện trên dòng chính ở Hạ lưu vực sông Mê Công (PDG) vào năm 2009. PDG được xây dựng trong bối cảnh trong khu vực chưa có bất kỳ hướng dẫn chi tiết cụ thể nào về việc giảm thiểu rủi ro trong quá trình chuẩn bị xây dựng của các đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công.

  Hướng dẫn kỹ thuật này ngoài việc xác định các nguyên tắc thiết kế và vận hành, giải pháp giảm thiểu tác động, giám sát và quản lý thích ứng mà còn được sử dụng như là một khung tham chiếu đối với hoạt động  giám sát về kỹ thuật của Ủy hội sông Mê Công quốc tế cho các công trình thủy điện dòng chính trong quá trình thực hiện Thủ tục tham vấn trước. PDG là bản hướng dẫn kỹ thuật, có tính khuyến nghị các chủ đầu tư áp dụng cho các dự án thủy điện trên dòng chính nhằm giảm thiểu tác động đến các lĩnh vực quan trọng như: giao thông thủy, di cư của cá, vận chuyển phù sa và bùn cát, chất lượng nước, sinh thái thủy sinh và an toàn đập.

  Cho đến nay, PDG 2009 đã đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong thiết kế sơ bộ cho chủ đầu tư của các dự án thủy điện trên dòng chính và đồng thời làm cơ sở cho các quốc gia thành viên và Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế  chuẩn bị Báo cáo đánh giá kỹ thuật cho các quá trình tham vấn trước đối với các dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Công, bao gồm: Xay-nha-bu-li (1285MW, 2011); Đôn Sa-hông (260MW, 2014); Pắc Beng (920MW, 2017); Pắc Lay (684 MW, 2019); Luông Phra-bang (1400MW, 2019) và Sa-na-kham (684MW, 2020).

  Hiện nay, trên cơ sở các bài học từ các quá trình tham vấn vùng trước đây và kiến nghị từ các quốc gia thành viên và cộng đồng trong khu vực, Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế đang tiến hành cập nhật PDG theo hướng bổ sung thêm các hướng dẫn cụ thể hơn đối với các yêu cầu về số liệu cơ bản; biện pháp phòng tránh các tác động; các nội dung về giám sát và Quản lý thích ứng; các nguyên tắc vận hành …. Bản dự thảo cập nhật PDG đang được Ban thư ký Ủy hội gửi xin ý kiến của các quốc gia thành viên trước khi trình Ủy ban Liên hợp phê duyệt.

  Chia sẻ quan điểm, ý kiến đóng góp của các quốc gia đối với nội dung PDG, bà Nguyễn Hồng Phượng – Phó Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết, tất cả các quốc gia trong Lưu vực sông Mê Công (Việt Nam, Thái Lan, Lào, Campuchia) đều nhất trí về sự cần thiết phải cập nhật và sớm ban hành PDG nhằm có được khung khung tham chiếu đối với việc rà soát kỹ thuật của Ủy hội sông Mê Công quốc tế cho các công trình thủy điện dòng chính trong quá trình thực hiện Thủ tục tham vấn trước; đồng thời, bảo đảm cho các nhà đầu tư có được những Hướng dẫn kịp thời để áp dụng cách tiếp cận nhất quán trong thiết kế từng đập riêng lẻ trong hệ thống bậc thang thủy điện trên dòng chính sông Mê Công.

  “Để hoàn thiện nội dung bản cập nhật PDG, một số ý kiến của các quốc gia nêu trên cũng cho rằng, PDG không chỉ được thực hiện cho giai đoạn thiết kế mà còn cần là bản hướng dẫn cả cho giai đoạn xây dựng và vận hành. Cùng với đó, dự thảo PDG cần phải có sự tham vấn, đóng góp ý kiến của các nhà đầu tư và các bên liên quan; xem xét các tiêu chuẩn thiết kế đập của các quốc gia thành viên; và chọn lọc tiếp thu các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến khác để khuyến khích và thu hút các chủ đầu tư sử dụng PDG nhằm có những biện pháp quản lý, đảm bảo hiệu quả và giảm thiểu rủi ro trong quá trình xây dựng các đập thủy điện trên dòng chính Mê Công” –  Bà Nguyễn Hồng Phượng cho biết.