• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Tám 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Đó là một trong những sản phẩm rất quan trọng của Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện ở khu vực Tây Nguyên trên sông Sê San và sông Srê-pốk.
  Theo Quyết định số 90/TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 thì trên cả nước có 56 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt trên cả nước, trong đó lưu vực sông Mê Công tại Tây Nguyên có 08 trạm nằm trên sông Sê San, Srê-pốk và các sông nhánh của hai con sông này. Tuy nhiên, đến năm 2020, trên cả nước mới chỉ có 15 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt đã đi vào hoạt động trong đó có duy nhất 01 trạm tại Tây Nguyên.
  Với sự hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới, Dự án “Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công” tại Việt Nam có sự tham gia của các cơ quan là Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và Cục Quản lý tài nguyên nước đã hoàn thành xây mới 8 trạm thủy văn, 3 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và nâng cấp 6 trạm thủy văn, 12 trạm khí tượng tự động cho khu vực Tây Nguyên, góp phần hoàn thiện mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và tài nguyên nước của khu vực. Đặc biệt, các trạm quan trắc tài nguyên nước được Dự án đầu tư gồm trạm ĐắkPlô, IaHleo, IaĐrăng là các trạm quan trắc tài nguyên nước tự động đầu tiên ở khu vực Tây Nguyên. Các trạm quan trắc tài nguyên nước này đều là các trạm nằm sát biên giới (trạm YaHleo và IaĐrăng nằm sát biên giới Việt Nam và Campuchia; trạm ĐắkPlô nằm sát biên giới Việt Nam – Lào) nhằm quan trắc số lượng nước và chất lượng nước xuyên biên giới.

  Trạm quan trắc tài nguyên nước ĐắkPlô trên sông ĐắkPlô (Cách biên giới Việt Nam – Lào khoảng 250m)

  Trạm quan trắc tài nguyên nước IaĐrăng trên sông IaĐrăng (Cách biên giới Việt Nam – Campuchia khoảng 2km)

  Các trạm quan trắc tài nguyên nước tự động này sẽ thực hiện những nhiệm vụ chính như sau: (1) Thu thập thông tin số liệu để nâng cấp cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường lưu vực sông Sê San-Srêpốk; (2) Theo dõi, giám sát và dự báo tài nguyên nước để phục vụ công tác chuẩn bị Bản tin hàng tháng về diễn biến và dự báo tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long; Báo cáo về diễn biến tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long theo mùa; Theo dõi vận hành các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước thượng nguồn Mê Công, và các công trình phòng chống lũ hạn lưu vực sông Cửu Long và các công trình thủy điện lưu vực sông Sê San và Srê-pốk; (3) Phục vụ hoạt động đánh giá tác động xuyên biên giới: Đánh giá tác động của các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước qua Campuchia.

  Trạm quan trắc tài nguyên nước IaHleo trên sông IaHleo (Cách biên giới Việt Nam – Campuchia khoảng 1,5km)

  Bên cạnh chức năng là tổ chức liên ngành về hợp tác xuyên biên giới, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam mới đây đã được Thủ tướng Chính phủ giao thêm chức năng là tổ chức lưu vực sông cho lưu vực sông Sê San và Srê-pôk, do đó yêu cầu về quan trắc diễn biến khí tượng thủy văn và tài nguyên nước đã được nâng cao thêm. Số liệu thời gian thực từ các trạm quan trắc tài nguyên nước tự động này không chỉ giúp Ủy ban sông Mê Công Việt Nam trong các hoạt động thực hiện thủ tục Trao đổi và Chia sẻ Thông tin Số liệu và thủ tục Giám sát Sử dụng nước của Ủy hội sông Mê Công quốc tế, đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định về Quy chế sử dụng nước dọc biên giới Việt Nam – Campuchia và tiến tới xác lập một Quy chế chia sẻ thông tin số liệu về tài nguyên nước với Campuchia, mà còn giúp thực hiện vai trò giám sát diễn biến tài nguyên nước và tình hình khai thác sử dụng nước, đánh giá tác động bất lợi, cũng như góp ý cho các chương trình đè án dự án trên lưu vực sông Sê San và Srê-pôk.
  “Số liệu quan trắc tự động từ các trạm quan trắc tài nguyên nước tự động cùng với bộ mô hình toán lưu vực sông Sê San và Srê-pôk sẽ là cơ sở đáng tin cậy để Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk nói riêng và Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nói chung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ mới của tổ chức lưu vực sông của mình và kịp thời tham mưu giúp Thủ tướng chính phủ trong đưa ra các quyết sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước trong lưu vực sông Mê Công” – Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết.