• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Bảy 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Lưu vực sông Mê Công là một trong những lưu vực quan trọng nhất thế giới về nguồn lợi thủy sản nội địa, với nguồn lợi thủy sản nước ngọt đa dạng và phong phú nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nguồn thủy sản tại lưu vực sông Mê Công đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tác động của con người và biến đổi khí hậu.

  Lưu vực sông Mê Công cũng là một trong các khu vực có nghề cá phát triển có hiệu quả nhất trên thế giới, không chỉ đóng vai trò quan trọng về cung cấp nguồn dinh dưỡng mà còn tạo thu nhập cho người dân, chủ yếu là người nghèo, sống ở khu vực Hạ lưu vực sông Mê Công. Năm 2008, tổng sản lương đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ở hạ lưu sông Mê Công là khoảng 3,9 triệu tấn, trong đó 2 triệu tấn sản lượng là đánh bắt. Sản lượng nuôi trồng thủy sản chiếm xấp xỉ 1,9 tấn, trong đó 1,6 tấn sản lượng từ đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Nhìn chung, tiêu thụ cá và các loại thủy sản khác ở hạ lưu vực sông Mê Công ước tính từ 2,8 triệu tấn đến 3,3 triệu tấn, trong đó khoảng 1/5 lượng tiêu thụ là động các loại thủy sản khác

  Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế, khai thác thủy sản là một trong những hoạt động ưu tiên được người dân ở các quốc gia thuộc Hạ lưu vực sông Mê Công lựa chọn để đảm bảo sinh kế bền vững. Việc đánh bắt quá mức đã và đang gây ra những tác động tiêu cực tới môi trường sống của các quần thể sinh vật trong hệ thống sông Mê Công. Hiện nay, có 14 loài được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp (bao gồm cá heo Irrawaddy và cá da trơn khổng lồ sông Mê Công), 21 loài được liệt kê là có nguy cơ tuyệt chủng và 29 loài khác được coi là dễ bị tổn thương. Trong gần 20 năm qua, số lượng cá tự nhiên trong Hạ lưu vực sông Mê Công được cho là đã suy giảm đáng kể cả về số lượng cũng như thành phần loài. Hiện nay trong cơ cấu cá đánh bắt được số lượng cá nhỏ lại chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng số sản lượng đánh bắt. Bên cạnh đó, nguồn lợi thủy sản sông Mê Công còn phải chịu ảnh hưởng của những suy thoái có liên quan như ô nhiễm môi trường, đô thị hoá, hoạt động canh tác nông nghiệp…

  Việc phát triển thủy điện trên lưu vực sông Mê Công những năm gần đây đã gây ra các tác động trực tiếp và gián tiếp tới nguồn lợi thủy sản của toàn lưu vực sông Mê Công, cụ thể là tạo ra các rào cản chặn đường di cư của cá, ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của cá; ảnh hưởng tới đa dạng loài, gây tổn thất về loài; gây tác động tới năng suất nuôi trồng thuỷ sản do thay đổi của cả số lượng và chất lượng nước. Theo các kết quả nghiên cứu mới nhất của Ủy hội sông Mê Công quốc tế và Ủy ban sông Mê Công Việt Nam thì sản lượng thuỷ sản ở khu vực Hạ lưu vực sông Mê Công (bao gồm cả Việt Nam và Campuchia) ước tính sẽ giảm khoảng 50% do tác động của các đập thuỷ điện trên dòng chính. Giảm sản lượng khai thác thuỷ sản chủ yếu là do sản lượng khai thác các loài cá trắng giảm, các loài cá trắng hiện chiếm tới 74% sản lượng khai thác của 10 loài cá có giá trị thương mại hàng đầu. Tổng sản lượng thuỷ sản có nguy cơ bị giảm sẽ làm mất đi một lượng dinh dưỡng lớn là nguồn cung chủ yếu cho người dân ở vùng nông thôn, nơi mà 60% nguồn protein phụ thuộc vào nguồn lợi thuỷ sản, và cũng ảnh hưởng tới nguồn cung cấp thuỷ sản cho khu vực đô thị.

  Trước những thách thức đó Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã xác lập Chương trình Thủy sản nhằm:

  • Đánh giá và theo đõi tính đa dạng và phong phú của các loài cá trong hạ lưu vực.
  • Hỗ trợ các quốc gia thành viện trong bảo vệ
  • Nghiên cứu đánh giá, dự báo tác động của hoạt động phát triển lên nguồn lợi thủy sản,
  • Đánh giá mức độ phụ thuộc của cộng đồng nông thôn vào nguồn lợi thủy sản khai thác tự nhiên và tác động của các cơ sở hạ tầng thủy lợi đến sinh kế cộng đồng khai thác nguồn lợi thủy sản từ đó đề xuất các giải pháp nhằm để ổn định sinh kế cho cộng đồng khai thác thủy sản.

  Tháng 11 năm 2017, Ủy hội sông Mê Công quốc tế cũng đã thông qua Chiến lược phát triển và giám sát nguồn lợi thủy sản trong lưu vực nhằm hỗ trợ phát triển và quản lý thuỷ sản trên toàn lưu vực một cách bền vững thông qua các hoạt động đối thoại, thoả thuận giữa các quốc gia thành viên và lồng ghép trong Kế hoạch quốc gia ngành thuỷ sản.  t Kế hoạch hành động bao gồm 22 kết quả dự kiến và 56 hoạt động ưu tiên. và đã được lồng ghép vào Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội sông Mê Công quốc tế giai đoạn 2021-2025.

  Việc Ủy hội sông Mê Công quốc tế thông qua Chiến lược và Kế hoạch hành động để thực hiện Chiến lược phát triển và giám sát nguồn lợi thủy sản trong lưu vực là tiền đề thuận lợi cho các quốc gia thành viên thực hiện và quản lý một cách hiệu quả các nguồn lợi thủy sản ở Hạ lưu vực sông Mê Công bằng việc lồng ghép vào các quy hoạch ngành của mỗi quốc gia để đạt được sự bền vững của nghề cá và nguồn lợi thủy sản trong lưu vực.

  Kết quả điều tra đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu cá sông Mê Công (Fish Mê Công Database – FMD) do các chuyên gia quốc tế và chuyên gia các nước thành viên thực hiện từ năm 2000 và được cập nhật liện tục cho đến nay. Theo cơ sở dữ liệu cá Mê Công  khu vực sông Mê Công có khoảng 1.148 loài cá, nhưng hiện nay trong tài liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế có khoảng 800 loài cá đã được định danh.  Trong đó  ở Campuchia có 50 loài; Lào có 145 loài; Thái Lan có 165 loài; và Riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có 495 loài, do có sự giao thoa giữa sông và biển nên sự đa dạng loài cá là rất cao. rất đa dạng về kích thước, từ các loài khổng lồ dài vài mét, nặng tới 300kg, đến các loài kích thước nhỏ vài cm.

  Cơ sở dữ liệu cá sông Mê Công là nguồn số liệu cơ bản, chính thống duy nhất trong lưu vực, cơ sở dữ liệu này góp phần quan trong cho các nghiên cứu, đánh giá tác động của các hoạt động phát triển trong đó có phát triển thủy điện tới nguồn lợi thủy sản cảu hạ lưu vực sông  Mê Công nói chung và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

  Việc lồng ghép Chiến lược phát triển và giám sát nguồn lợi thủy sản của Ủy hội sông Mê Công vào các  chương trình, dự án ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long tập trung vào phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái, môi trường sống của các loài thủy sản quan trọng khôi phục và bảo tồn nguồn gen quý hiếm trong tự nhiên là nhiệm vụ trong tâm trong thòi gian tói của nghành thủy sản và các địa phương trong lưu vực.

  Nguồn lợi thủy sản, cá sông Mê Công có vai trò hết sức quan trọng và có tính kết nối trong tổng thể hệ sinh thái toàn lưu vực từ phía thượng lưu Trung Quốc, Lào đến Hạ lưu vực thuộc Campuchia và Việt Nam. Ngoài các hoạt động hợp tác trên toàn lưu vực như việc quan trắc, cập nhật kế hoạch quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên toàn lưu vực thì ở nội tại trong phạm vi lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San-Srêpốk cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương để ứng phó một cách chủ động về việc khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách khôn ngoan, khoa học và hiệu quả.