• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Bảy 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Công Thành trong một Cuộc họp về triển khai thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam (UBSMCVN). Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ tăng cường hợp tác trong Ủy hội sông Mê Công quốc tế, với Quyết định mới này, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam đã được trao thêm chức năng về quản lý lưu vực sông bao gồm cả các Lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk của Việt Nam. Do vậy, bên cạnh các hoạt động chia sẻ thông tin số liệu với Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế, các quốc gia thành viên, các đối tác quốc tế và vùng, yêu cầu kết nối chia sẻ thông tin số liệu với gần 40 thành viên Ủy ban theo Quyết định mới đã đặt ra nhiều thách thức với Ủy ban. Do tính chất của môt tổ chức phối hợp liên ngành, các Lãnh đạo và Ủy viên Ủy ban đều là lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương, làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm nên việc cung cấp chia sẻ thông tin số liệu kịp thời, hiệu quả càng trở nên cấp thiết. Bên cạnh việc xây dựng một mạng lưới các cơ quan giúp việc cho Lãnh đạo và Ủy viên Ủy ban, một Hệ thống chia sẻ thông tin của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã được đặt ra, và cũng rất phù hợp với xu thế của Chính phủ và cơ quan điện tử hiện nay.

  Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam hướng tới một tổ chức phối hợp liên ngành điện tử

  Hệ thống chia sẻ thông tin của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam này nhằm giúp Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam: (1) Duy trì kết nối thường xuyên và liên tục với các Lãnh đạo và Ủy viên Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam; (2) Đảm bảo chia sẻ thông tin thông suốt kịp thời với các thành viên Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam; (3) Hỗ trợ chia sẻ số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước tại các Bộ ngành và địa phương thành viên.

  Để đáp ứng các mục tiêu nêu trên, giải pháp đã được triển khai dựa trên nền tảng điện toán đám mây với dịch vụ lưu trữ trên môi trường mạng, quản lý và phân quyền cho từng đối tượng sử dụng theo hình thức cấp tài khoản truy cập. Các thông tin chia sẻ qua Hệ thống quản lý chia sẻ và trao đổi thông tin được thiết lập gồm ba nhóm thông tin chính: (1) Các văn bản, tài liệu, báo cáo quy định về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam; Thông tin về Uỷ hội sông Mê Công quốc tế và các lĩnh vực hợp tác; chương trình công tác; (2) Lịch họp Uỷ ban, các báo cáo về các kết quả nghiên cứu của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam, Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam; (3) Các thông cáo báo chí, nội dung giới thiệu lưu vực sông Mê Công. Giải pháp này được triển khai từ cuối năm 2018 đã góp phần tích cực trong quản lý, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa mạng lưới các Uỷ viên Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam.

  “Trước mắt, Hệ thống chia sẻ thông tin này sẽ tập trung đáp ứng yêu cầu kết nối với các đầu mối giúp việc của các Lãnh đạo và Ủy viên Ủy ban tại các Bộ, ngành và địa phương thành viên trong trục liên thông quốc gia nhằm phục vụ mục tiêu chia sẻ thông tin và tham vấn trong Ủy ban. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến tới chia sẻ số liệu hai chiều và liên kết với các cơ sở dữ liệu ngành và địa phương có liên quan, đặc biệt là Trung tâm thông tin vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ xây dựng và Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế” – Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban cho biết.

  VNMC