• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Tám 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
              1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Thảm phủ thực vật trên bề mặt lưu vực không chỉ đóng vai trò rất quan trọng trong điều tiết nguồn nước, hạn chế lũ lụt, hạn hán, xói mòn đất mà còn có vai trò to lớn trong bảo tồn hệ sinh thái. Vì thế các thông tin về thảm phủ là cơ sở quan trọng để đánh giá các chỉ tiêu về nguồn nước, đa dạng sinh học và sinh kế của người dân.

  Nhận thức được tầm quan trọng của thông tin thảm phủ trong quản lý lưu vực, 2 năm sau ngày Hiệp định về Hợp tác Phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công năm được ký kết, năm 1997 Ủy hội sông Mê Công công bố bản đồ thảm phủ thực vật đầu tiên cho Hạ lưu vực sông Mê Công. Tiếp theo đó, thông tin về thảm phủ thực vật trên lưu vực sông Mê Công được cập nhật cho cả mùa mưa và mùa khô dựa trên các số liệu năm 2010 từ các quốc gia thành viên. Tuy nhiên bản đồ thảm phủ thực vật không được cập nhật thường xuyên.

  Do tình hình các quốc gia vùng Hạ lưu vực sông Mê Công là Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan có tốc độ phát triển rất nhanh trong giai đoạn 2010-2018 với GDP trung bình là 6,1%, nên diện tích canh tác nông nghiệp, độ che phủ rừng và các loại lớp phủ thực vật khác biến động rất mạnh. Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã triển khai Dự án cập nhật bản đồ thảm phủ thực vật vùng Hạ lưu vực sông Mê Công để đánh giá sự thay đổi của thảm phủ lưu vực làm cơ sở để đưa ra chiến lược phát triển bền vững cho Lưu vực sông Mê Công.

  Dự án sẽ sử dụng ảnh viễn thám và công nghệ trí tuệ nhân tạo được tích hợp trong nền hệ thống Google Earth Engine để cập nhật bản đồ thảm phủ trên nền cơ sở dữ liệu thực địa do các quốc gia thành viên cung cấp. Kết quả của dự án sẽ được chia sẻ với quốc gia thành viên thông qua cổng thông tin số liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

  Bản đồ thảm phủ thực vật Hạ Lưu vực sông Mê Công năm 2010.

  “Hoạt động cập nhật bản đồ thảm phủ bề mặt là rất cần thiết và cần phải cập nhật thường xuyên ít nhất 5 năm lần để đảm bảo được thông tin đầu vào quan trọng cho nhiều hoạt động nghiên cứu khác nhau về thủy văn, tài nguyên nước, quy hoạch lưu vực, quản lý đất ngập nước … tạo cơ sở để đưa ra các quyết định hợp lý hướng tới phát triển bền vững Lưu vực sông Mê Công” ông Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển lưu vực sông Mê Công, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam nhấn mạnh.

  Hiện nay dự án đã hoàn thành việc thu thập thông tin số liệu ở các quốc gia thành viên, các chuyên gia của dự án đang tiến hành khẩn trương việc tích hợp số liệu thực tế ở hiện trường và dữ liệu ảnh vệ tinh để tiến hành phân loại thảm phủ theo tiêu chuẩn của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO). Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2021, khi đó sẽ công bố Bản đồ hiện trạng thảm phủ vào thời điểm năm 2020 và biến động thảm phủ Lưu vực sông Mê Công trong hơn 20 năm qua.