• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Bảy 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)
  Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Tải xuống
  619 08/05/2020 Quyết định 619/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam
  27/02/2018 QĐ Quy đinh chức năng nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam
  30/10/2017 QĐ số 131 ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam
  05/04/2018 Siem Reap Declaration 2018
  05/04/2018 Tuyên bố chung Siêm Riệp 2018
  05/04/2014 Ho Chi Minh City Declaration
  05/04/2014 Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh
  04/05/2010 Hua Hin Declaration
  05/04/2010 Tuyên bố Hua Hin (bản dịch)
  05/04/1995 Hiệp định về Hợp tác và Phát triển bền vững Lưu vực sông Mê Công (bản dịch)
  26/01/2011 Procedures for Water Quality
  22/06/2006 Procedures for the Maintenance of Flows on the Mainstream
  30/11/2003 Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement
  30/11/2003 Procedures for Water Use Monitoring
  01/11/2001 Procedures for Data and Information Exchange and Sharing
  26/01/2011 Thủ tục Chất lượng nước của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (bản dịch)
  22/06/2006 Thủ tục Duy trì Dòng chảy trên Dòng chính của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (bản dịch)
  30/11/2003 Thủ tục Thông báo,Tham vấn trước và Thỏa thuận của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (bản dịch)
  01/11/2001 Thủ tục Trao đổi và Chia sẻ Thông tin Số liệu của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (bản dịch)
  30/11/2003 Thủ tục Giám sát Sử dụng nước của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (bản dịch)