Văn bản pháp lý – VNMC
 • Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Ba 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Văn bản pháp lý
  Số hiệu Tên văn bản Tải xuống
  619/QD-TTg Quyết định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam

  QD619

  1326/QD-TTg Quyết định về việc phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

  QD1326

  41/QD-UBMC Quyết định về phê duyệt danh sách Uỷ viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

  QD41

  01/QD-UBMC Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

  QD01

  03/QD-UBMC Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam

  QD03

  07/QD-UBMC Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long

  QD07

  08/QD-UBMC Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk

  QD08

  Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công

  MA1995

  Thủ tục trao đổi chia sẻ thông tin số liệu

  PDIES

  Thủ tục giám sát sử dụng nước

  PWUM

  Thủ tục chất lượng nước

  PWQ

  Thủ tục thông báo tham vấn trước và thoả thuận

  PNPCA

  Thủ tục duy trì dòng chảy trên dòng chính

  PMFM