• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Một 2022 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Văn bản pháp lý
  Số hiệu Tên văn bản Tải xuống
  619/QD-TTg Quyết định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam  

   

  1231/QD-TTg Quyết định về việc phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam  

   

  41/QD-UBMC Quyết định về phê duyệt danh sách Uỷ viên Ủy ban sông Mê Công Việt Nam  

   

  01/QD-UBMC Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam  

   

  03/QD-UBMC Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thường trực Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam  

   

  07/QD-UBMC Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long  

   

  08/QD-UBMC Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk  

   

  09/QD-UBMC Quyết định phê duyệt thành viên Tiểu ban lưu vực sông Sê San – Srêpốk  

   

  21/QD-UBMC Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban LVS Cửu Long  

   

  22/QD-UBMC Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban LVS Sê San – Srêpốk  

   

  Hiệp định hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Công  

   

  Thủ tục trao đổi chia sẻ thông tin số liệu  

   

  Thủ tục giám sát sử dụng nước  

   

  Thủ tục chất lượng nước  

   

  Thủ tục thông báo tham vấn trước và thoả thuận  

   

  Thủ tục duy trì dòng chảy trên dòng chính