• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Năm 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Để triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển Lưu vực Mê Công (Basin Development Strategy-BDS) giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040 và Kế hoạch Chiến lược của Uỷ hội sông Mê Công quốc tế giai đoạn 2021 – 2025, Uỷ hội sông Mê Công quốc tế đang cùng các quốc gia thành viên xây dựng Kế hoạch thực hiện quốc gia (National Indicative Plans-NIPs) để hỗ trợ cho thực hiện BDS ở cấp quốc gia.

  Trên cơ sở của BDS là xác định các ưu tiên cho quản lý và phát triển lưu vực cho giai đoạn 10 năm và định hướng cho Kế hoạch Chiến lược của Ủy hội 5 năm tới, các quốc gia thành viên sẽ tiến hành xây dựng NIPs cho hai giai đoạn: 2021-2025 và 2026-2030. Các định hướng ưu tiên của BDS giai đoạn tới tập trung vào lĩnh vực môi trường, xã hội, kinh tế, biến đổi khí hậu và tăng cường hợp tác; đồng thời BDS cũng tích hợp các mục tiêu phát triển bền vững có liên quan đến quản lý tài nguyên nước.

  Việc xây dựng NIPs giai đoạn 2021-2025 nhằm xác định các dự án, hoạt động của quốc gia và các cơ quan bộ, ngành sẽ tổ chức thực hiện trên cơ sở các cơ hội phát triển bền vững và đóng góp vào các ưu tiên chiến lược của BDS 2021-2030.

  Tại Việt Nam, Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam hiện nay đang tiến hành đánh giá kết quả các dự án và hoạt động của quốc gia đã được thực hiện BDS giai đoạn 2015-2020, với cácdự án chính như hỗ trợ về xây dưng thể chế cho quản lý tổng hợp tài nguyên nước thông qua việc thành lập tổ chức lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San – Srêpốk; và thực hiện các hoạt động chuyển giao các chức năng chủ chốt về quản lý lưu vực sông cho quốc gia (giám sát phù sa, bùn cát, giám sát hệ sinh thái thủy sinh và thủy sản có liên quan…).

  Ảnh minh hoạ

  Trên cơ sở các đánh giá này, các ưu tiên quốc gia cho thực hiện các ưu tiên của BDS cho giai đoạn 2021-2030 sẽ được xác định. “Các dự án và hoạt động của Việt Nam thực hiện BDS ở giai đoạn đầu tiên 2021-2025 sẽ được xác định trên cơ sở các ưu tiên chiến lược của các bộ, ngành triển khai thực hiện tại lưu vực sông Mê Công của Việt Nam nhằm tiếp tục đạt được các mục tiêu phát triển về kinh tế và xoá đói giảm nghèo, tạo cơ hội cho các đầu tư quốc gia và đầu tư chung hướng tới phát triển bền vững và đạt được Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ”, ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam phát biểu.

  Theo kế hoạch, trong thời gian tới Uỷ ban sông Mê Công Việt Nam tiếp tục có các tham vấn xin ý kiến với các bộ, ngành về chiến lược phát triển ngành để xây dựng NIPs của Việt Nam đảm bảo thực hiện BDS giai đoạn 2021 – 2030.