• Tiếng Việt
 • English
 • TTCP Nguyễn Xuân Phúc

  Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hoà bình, là kết nối sinh tồn, bền vững, thịnh vượng, đến muôn đời các quốc gia, người dân trong khu vực.

  Hội nghị cấp cao lần thứ 3 MRC
  Siêm Riệp ngày 5.4.2018

  Lịch
  < Tháng Bảy 2021 >
  T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  Thời tiết hôm nay
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  Weather Icon
  (Tin được truy cập lần thứ :5 Trong tổng số :609762 Lượt truy cập web)

  Tiếp theo buổi báo cáo Bộ trưởng Trần Hồng Hà về triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Văn phòng Thường trực Ủy ban đã được chỉ đạo nghiên cứu các nhiệm vụ chuyên môn nhằm triển khai thực hiện chức năng của Ủy ban với mục tiêu đảm bảo vai trò điều phối liên ngành, liên vùng và liên quốc gia của Ủy ban và tránh chồng chéo với các đơn vị quản lý nhà nước của các lĩnh vực có liên quan trong Ủy ban, đặc biệt là hai lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sáng ngày 12/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp nghe Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam báo cáo về việc xác định các nhiệm vụ nêu trên cho các Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk.

  Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu chủ trì cuộc họp

  Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Môi trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Khoa học tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, và lãnh đạo một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

  Báo cáo tại cuộc họp, ông Trương Hồng Tiến – Phó Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam báo cáo theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngoài chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý các hoạt động hợp tác với Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam còn đảm nhận thêm chức năng quản lý lưu vực sông, bao gồm cả các Lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San – Srêpốk của Việt Nam.

  Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã rà soát chức năng và xác định các nhiệm vụ chuyên môn chính của các Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk, như sau:

  Một là, hỗ trợ công tác điều tra cơ bản: Thu thập thông tin số liệu, tiến hành phân tích, đánh giá và xây dựng các báo cáo kỹ thuật cho các lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk với chu kỳ cập nhật là 05 năm/lần.

  Hai là, theo dõi, giám sát và dự báo tài nguyên nước: Chuẩn bị Bản tin hàng tháng về diễn biến và dự báo tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long; Báo cáo về diễn biến tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long theo mùa; Theo dõi vận hành các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước thượng nguồn Mê Công, và các công trình phòng chống lũ hạn lưu vực sông Cửu Long và các công trình thủy điện lưu vực sông Sê San và Srê-pốk.

  Ba là, đánh giá tác động xuyên biên giới: Đánh giá tác động của phát triển thượng nguồn tới Đồng bằng sông Cửu Long (đối với Lưu vực sông Cửu Long); Đánh giá tác động của các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước qua Campuchia (đối với Lưu vực sông Sê San và Srê-pốk).

  Ông Lê Đức Trung – Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

  Bên cạnh đó, tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk sẽ thực hiện các hoạt động đóng góp ý kiến về dự thảo văn bản pháp luật; các chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án về lĩnh vực tài nguyên nước, Quy trình vận hành của các công trình trong lưu vực; chủ trì đàm phám, thực hiện và hỗ trợ thực hiện các văn bản luật pháp quốc tế có liên quan; hợp tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước trong khuôn khổ Hiệp định Mê Công 1995 và các hợp tác song phương; thực hiện các hoạt động tăng cường quản lý sử dụng nước xuyên biên giới và các hoạt động trao đổi thông tin số liệu xuyên biên giới; ….

  Ông Trương Hồng Tiến cũng cho biết, trên cơ sở bối cảnh lưu vực Mê Công, nguồn lực của Ủy ban, nhiệm vụ ưu tiên của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực nước, nhiệm vụ chuyên môn ưu tiên của năm 2021 của tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk sẽ tập trung vào thực hiện các Báo cáo hiện trạng lưu vực; Báo cáo tài nguyên nước lưu vực; Dự thảo Báo cáo về kiểm kê tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long và lưu vực sông Sê San – Srêpốk; và dự thảo Báo cáo về an ninh nguồn nước lưu vực sông Cửu Long.

  Bên cạnh đó, các tiểu ban này cũng triển khai các hoạt động thường xuyên khác, như: Công bố các Bản tin định kỳ về diễn biến tài nguyên nước tới Đồng bằng sông Cửu Long (mùa khô và mùa lũ); Báo cáo tổng kết mùa hạn và lũ 2021; Theo dõi vận hành các công trình khai thác sử dụng tài nguyên nước ở thượng nguồn Mê Công; đàm phán để đi đến ký kết Hiệp định về Quy chế sử dụng nước dọc biên giới Việt Nam – Campuchia; đàm phán điều chỉnh dòng chảy tối thiểu sang Campuchia trên các lưu vực sông Sê San – Srêpốk; chuẩn bị xây dựng quy chế chia sẻ thông tin số liệu về tài nguyên nước với Campuchia; nâng cấp cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường lưu vực sông Sê San-Srêpốk; Chuẩn bị cấu trúc cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường lưu vực sông Cửu Long; Tổ chức tham vấn cho các thủy điện trên dòng chính sông Mê Công; đẩy mạnh công tác truyền thông; Tham gia hỗ trợ và góp ý xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long;…

  Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong lĩnh vực ngành nước đã trao đổi, đóng góp ý kiến liên quan về chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của các Tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk.

  Ông Trương Hồng Tiến – Phó Chánh Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam báo cáo tại cuộc họp.

  Ông Châu Trần Vĩnh – Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho rằng, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ phối hợp liên ngành trong lĩnh vực nước và môi trường theo quy định tại Quyết định 619/QĐ-TTg thì cần thống nhất, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của các tiểu ban; xác định các vấn đề kỹ thuật cần phải xin ý kiến của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, ý kiến của các tiểu ban lưu vực sông Cửu Long và Sê San – Srêpốk.

  Ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Môi trường cho rằng, để hình thành chức năng nhiệm vụ của các tiểu ban, cần có cuộc họp thống nhất giữa các đơn vị để xác định những nhiệm vụ giao thoa, chồng lấn và các nhiệm vụ liên ngành, liên tỉnh ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng nước cũng như các vấn đề về môi trường để Ủy ban sông Mê Công, các tiểu ban lưu vực sông tham gia điều phối, xử lý. Cùng với đó, cần bố trí một số nhiệm vụ, dự án chuyên môn; đặc biệt là thiết lập trung tâm kết nối, chia sẻ thông tin liên ngành, liên vùng là hết sức cần thiết nhằm có công cụ hỗ trợ, giúp Ủy ban sông Mê Công thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

  Toàn cảnh cuộc họp

  Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành giao Cục Quản lý tài nguyên nước chủ trì phối hợp với Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức họp chuyên đề nhằm cụ thể hóa các vấn đề  liên ngành, liên vùng có liên quan trong  quản lý tài nguyên nước và môi trường cần phải tham khảo ý kiến của tổ chức lưu vực sông; đồng thời giao các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ cần đẩy mạnh phối hợp, hỗ trợ cho Văn phòng triển khai các công việc, nhiệm vụ.

  Thứ trưởng cũng chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Bộ rà soát và điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và đảm bảo yêu cầu điều phối trong chức năng của Ủy ban.